Site familieonderzoek Drents Archief heeft meer 2,4 miljoen scans

ASSEN

Het Drents Archief heeft deze week veel nieuwe gegevens over Drenten uit het verleden online gezet. Op de website www.AlleDrenten.nl staan nu ruim 2,4 miljoen scans.

De laatste aanvulling bestaat uit meer dan 300.000 afbeeldingen van successiememories. Dat zijn aangiften van nalatenschappen waarin de erfgenamen en de nagelaten bezittingen worden vermeld. Op de website kan gezocht worden naar memories uit de periode 1806-1928. Wie meer wil weten kan in het Drents Archief terecht voor een toelichting op de gevonden gegevens en voor verder onderzoek, bijvoorbeeld naar de ligging van het nagelaten onroerend goed. De openingstijden zijn dinsdag t/m donderdag 10.00-17.00 uur en vrijdag 10.00-13.00 uur. Wat zijn successiememories? Sinds 1806 moest van elke overledene in de successiememories worden aangegeven wat hij had nagelaten, zodat over de waarde daarvan belasting kon worden geheven. De ontvanger van het successierecht taxeerde de waarde van de bezittingen en stelde een overzicht van baten en lasten samen. In een successiememorie staan de naam van de overledene, de plaats van overlijden, de burgerlijke staat, de waarde van roerende goederen, de ligging en waarde van onroerende goederen, de namen van erfgenamen en soms of er testamenten of andere notariële akten zijn opgemaakt. De memories zijn daarom een geschikte bron voor iedereen die iets te weten wil komen over de bezittingen van personen in het verleden, zoals het bezit van een huis en landerijen.

Auteur

Albert-Jan Garama