Beperkte daling WW in Drenthe

ASSEN

In maart nam de WW in Drenthe licht af tot 16.600 uitkeringen. In vrijwel alle sectoren van de Drentse economie daalde het aantal nieuwe WW-uitkeringen. De handel bleef ook in maart last houden van een verhoogde instroom van nieuwe WW-uitkeringen als gevolg van recente faillissementen in het grootwinkelbedrijf.

Eind maart 2016 telde Drenthe 16.592 WW-uitkeringen. Dat is 6,7% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in maart af met 140 uitkeringen (-0,8%). Ten opzichte van vorig jaar verstrekte UWV in Drenthe 11,9% (1.759) meer WW-uitkeringen. Ontslagen grootwinkelbedrijf remmen daling WW af Vrijwel alle sectoren hadden in maart te maken met minder nieuwe WW-uitkeringen dan in februari. Dit was vooral het geval in de uitzendsector, landbouw en bouw die de werkzaamheden zagen aantrekken in het voorjaar. Ook in de zorgsector nam het aantal nieuwe WW-uitkeringen af. De handel bleef ook in maart last houden van een verhoogde instroom van nieuwe WW-uitkeringen. Met het faillissement van V&D en het mislukken van de doorstart in februari verloren veel mensen er hun baan. Ook in maart leidde dit tot veel nieuwe WW-uitkeringen uit het grootwinkelbedrijf. Meer openstaande vacatures Hoewel het economisch herstel nog niet blijkt uit een structurele afname van het aantal WW-uitkeringen, zien we dit al wel terug in meer openstaande vacatures. In het afgelopen jaar nam het aantal openstaande online[1] vacatures in Drenthe toe met 15%. In maart staan vooral in de techniek veel vacatures open. De komende maanden neemt het aantal vacatures naar verwachting verder toe door het aantrekken van seizoenswerkgelegenheid in bouw, landbouw en horeca. Banenmarkten UWV speelt in op de toename van openstaande vacatures met scholingstrajecten en een banenmarkt. Tien werkzoekenden krijgen de kans om een scholingstraject te volgen van drie maanden waarin ze worden opgeleid als lasser. Bij goed afronden volgt er een baan. Ook is er in samenwerking met het detacheringsbureau HNS een opleidingstraject aan 8 klanten gerealiseerd die als Rigger aan de slag gaan, een verantwoordelijke baan waarbij zij op de grond de kraanmachinist aansturen. Tot slot zijn de UWV-klanten uit Drenthe met een ICT-achtergrond uitgenodigd voor een banenmarkt op 21 april op het Werkplein in Groningen. Daar kunnen zij contacten leggen met werkgevers en intermediairs waarvan sommige met concrete vacatures. Stijging WW in meeste regio’s In Nederland komt het aantal WW-uitkeringen eind februari uit op 469.173. Dat is 5,3% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 464.745. In de afgelopen maand steeg het aantal WW-uitkeringen landelijk met 1,0% (4.428). Vrijwel alle provincies laten in februari een stijging van de WW zien. Alleen Zeeland en Noord-Brabant kennen een daling van de WW. Een jaar eerder waren er 455.138 WW-uitkeringen. Daarmee steeg het aantal WW-uitkeringen in Nederland op jaarbasis met 3,1% (14.035). Alleen in Midden-Nederland nam de WW het afgelopen jaar af. Regionale verschillen De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de andere noordelijke provincies geven een vergelijkbaar beeld. In alle drie de noordelijke provincies daalde de WW in maart rond de 1%. Ten opzichte van een jaar eerder steeg het aantal WW-uitkeringen in alle drie de noordelijke provincies. UWV verstrekte eind maart in de provincie Groningen 17.429 WW-uitkeringen; 1,2% minder dan vorige maand. In Groningen was er het afgelopen jaar sprake van een toename van 6,8%. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland is in maart met 1,1% gedaald naar 21.455. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Friesland sprake van een toename van 8,7%.

Auteur

Albert-Jan Garama