Wandeling langs boerenerven in Hijken

HIJKEN

Werkgroep Boerenerven Drenthe heeft 24 april 11.00 uur samen met Stichting Het Drentse Landschap een wandelexcursie langs de boerenerven in Hijken. De excursie zal ongeveer twee uur duren. Deskundigen van de rerkgroep vertellen over de geschiedenis en het gebruik van de erven rond de boerderijen aan de hand van voorbeelden die in Hijken te zien zijn.

Het boerenerf is een belangrijke schakel tussen de boerderij en het landschap. Door het verdwijnen van het kleinschalige boerenbedrijf verdwijnt langzaam, maar zeker ook het oude boerenerf en daarmee de eenheid tussen boerderij, landschap en erf. Al wandelend is er veel te zien en te bepraten over erfinrichting en andere aspecten van het dorp. Wat was de functie van heggen en hekken? We zullen ook zien dat in onze tijd nieuwe en oude bewoners het erf omtoveren in hun persoonlijke paradijs, compleet ingericht naar steeds wisselende tuintrends en met beukenhagen en leilindes. Tijdens de wandeling krijgt u informatie over hoe u uw boerenerf op een traditionele en functionele wijze kunt inrichten. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis. Startlocatie is Café De Dorpskern, Oranjekanaal zuidzijde 21, 9415 PR Hijken Werkgroep Boerenerven Drenthe De Werkgroep Boerenerven zet zich in voor het behoud van het traditionele, authentieke boerenerf. De Werkgroep wil de sobere, functionele inrichting van oude erven onder de aandacht brengen en tegelijkertijd inspiratie geven aan nieuwe boerderijbewoners. Vooral het behoud van de eenheid tussen boerderij, erf en landschap krijgt veel aandacht. We willen vooral de mensen leren kijken, want dan kun je bewuster een keuze maken. Bijvoorbeeld voor inheemse boomsoorten en struiken, de sterke, fleurige boerenbloemen, een groentetuin, een dierenweitje, de flintenstraat en fruitbomen die bij de grondsoort passen. En waarom eigenlijk een haag of een hek? Daarnaast verzorgt de Werkgroep jaarlijks een cursus over de inrichting van het Drents boerenerf. Tevens geven een aantal leden aan geïnteresseerden ook persoonlijk advies over de inrichting van hun eigen erf.

Auteur

Albert-Jan Garama