Mijlpaal voor landgoed Valkenstijn

ASSEN

Een mijlpaal is bereikt. Dat is de conclusie van de werkgroep Valkenstijn, een bewonersinitiatief in Assen-Oost. Doelstelling van de werkgroep is het renoveren, versterken en behouden van de historische, ecologische en recreatieve waarden van het landgoed Valkenstijn in Assen-Oost.

Hiervoor is een beheerplan gemaakt en vanaf 2011 werkt een grote groep enthousiaste vrijwilligers met ondersteuning van de gemeente Assen aan de uitvoering van dit plan. Zo werd het gietijzeren toegangshek aan de Steendijk gerestaureerd en kreeg detoegang aan de Vredeveldseweg meer allure door een fraai eiken hek en een haag aan weerszijden. Er kwamen nieuwe bankjes en de verwaarloosde meidoornhagen werden gesnoeid en deels opnieuw ingepland. Vervolgens werd een nieuw wandelpad aangelegd en een dam werd vervangen door een bruggetje over de gracht bij het voormalige huis. In 2014 werd een begin gemaakt met het terugbrengen van de oude grachtenstructuur en met het verbeteren van de waterhuishouding en herstel van de oude boomgaarden. Ook werden de contouren van het voormalige landhuis weer zichtbaar gemaakt en is kortgeleden een informatietafel geplaatst waarop de geschiedenis van het landgoed en zijn bewoners wordt weergegeven. Nu in 2016 is dit enorme karwei afgerond. En hoewel er nog veel moet gebeuren is met het zichtbaar maken van de contouren en het plaatsen van de informatietafel een belangrijke mijlpaal bereikt. Met beperkte middelen en mogelijkheden en enthousiaste vrijwilligers is een stukje Asser geschiedenis teruggegeven aan de Assenaren, de wijk, de wandelaars en toevallige passanten. Alle reden om trots te zijn. Daarom wordt deze fase afgesloten met een feestelijke viering op vrijdag 22 april vanaf 16.00 uur, samen met de gemeente Assen, de vrijwilligers, de buurt en alle andere betrokkenen. Met een onthulling door wethouder Ruud Wiersema, met muziek en theater, rondleidingen en een hapje en een drankje.

Auteur

Albert-Jan Garama