COLUMN Foekje Dijk: 'Tussen Pasen en Pinksteren'

Assen

Tussen Pasen en Pinksteren (1).

Er is een heel oud kerklied, dat aanvangt met de woorden: ‘Natuur verrijst ten leven weer, door stem bij stem geprezen ….’ Geschreven in de 16e eeuw. Een Paaslied. Zo nu en dan rusten de klanken en de woorden op mijn lippen. Bij de overgang van de oude gezangenbundel uit 1938 naar het Liedboek voor de Kerken in 1977 heeft dit lied het niet ‘gehaald’. Toch heeft het kennelijk in mijn vroegste jeugd een dusdanige ingang in mijn hart gevonden, dat het tot op de dag van vandaag als een voorjaarsjubel op de meest onverwachte momenten uitgezongen wordt. Hoe kan het ook anders: de krentenbomen, forsythia en ribes staan in volle bloei.De merel, lijster en vink zingen het hoogste lied.De zwarte aarde wordt bedekt met groen dat de grond uitschiet. Inderdaad, natuur verrijst ten leven weer, door stem bij stem geprezen! Ach ja, ik heb het lied voor deze gelegenheid weer even opgezocht, daar de rest van de tekst kennelijk in mijn verleden is blijven liggen. Dan begrijp ik ook, waarom dit lied de volgende editie van kerkliederen niet gehaald heeft. De taal is bepaald niet meer van deze tijd. Maar toch houd ik van die oude woorden, die een nostalgie oproepen die in hedendaagse terminologieën niet te vangen is. Zo lees ik: ‘de waterstroomen vloeien, de lentewind omruischt ons zoet, het dal vangt aan te bloeien. Wat straks verdord was, groent nu weer, en lieflijk golven beek en meer, ontslagen van hun boeien.’ Heerlijk, om je weer even mee te kunnen laten voeren op de stroom van toen. Gedachten aan de dagen tussen Pasen en Pinksteren. Een tijd, waarin werkelijk altijd de zon scheen. Maar het nodigt ook uit tot andere gedachten. Daarover de volgende keer meer. Foekje Dijk, Vrijzinnig Assen. Zondag 1 mei: viering om 10.30 uur met Foekje Dijk, Doopsgezinde Kerk Oranjestraat.

Auteur

Albert-Jan Garama