UMCG Ambulancezorg NEN7510 gecertificeerd

ASSEN

Na een geslaagde audit van enkele weken geleden heeft UMCG Ambulancezorg nu als eerste ambulancedienst in Nederland het NEN 7510 certificaat ontvangen. Dit betekent dat de informatie op de systemen van UMCG Ambulancezorg volgens alle geldende veiligheidseisen zijn afgeschermd voor onbevoegde toegang en dat de organisatie voldoende aandacht heeft voor bewustwording en gedrag rondom informatie.

De samenleving verwacht dat zorginstellingen zorgen voor adequate informatiebeveiliging om incidenten te voorkomen. Een zorginstelling moet kunnen aantonen dat dit goed geregeld is. NEN7510 is de norm voor informatiebeveiliging voor de zorgsector in Nederland. De norm, die in wetgeving is opgenomen, biedt zorginstellingen een leidraad voor het formuleren, vastleggen en controleren van de interne informatiebeveiliging. UMCG Ambulancezorg vindt goede informatiebeveiliging erg belangrijk omdat het bijdraagt aan de verhoging van patiënt- en medewerkersveiligheid. Het behalen van het NEN certificaat betekent dat UMCG Ambulancezorg de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid heeft gewaarborgd van alle informatie die benodigd is om patiënten verantwoorde zorg te kunnen bieden. Nederland heeft 25 Regionale Ambulancevoorzieningen. Deze moeten allemaal voor 2018 het NEN7510 certificaat behalen.

Auteur

Albert-Jan Garama