Met Mekaor, Veur Mekaor haalt ouderen Zwiggelte uit isolement

ZWIGGELTE

In Zwiggelte is gestart met het project Met Mekaor, Veur Mekaor, waarbij ouderen een keer per week een gemeenschappelijk avondmaal bereiden voor alle dorpsbewoners. Tijdens de avonden krijgen bezoekers niet alleen een lekkere maaltijd, maar worden er ook diverse activiteiten georganiseerd. Het project is erop gericht om het sociale netwerk van de ouderen in Zwiggelte te vergroten en beweging te stimuleren. Met Mekaor, Veur Mekaor is een initiatief van Stichting VanHarte en tot stand gekomen dankzij financiële steun van het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis van Fonds NutsOhra.

Naarmate de leeftijd vordert, neemt het contact van ouderen met hun dorpsgenoten af. Dit blijkt uit onderzoek* van het Sociaal Cultureel Planbureau. Het aantal personen waarbij ouderen terecht kunnen voor hulp, daalt eveneens door die ontwikkeling. Het risico daarvan is dat ouderen in een sociaal isolement raken en eerder dan nodig veel zorg nodig hebben of zelfs niet meer in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Ook Zwiggelte, waar het merendeel van de 420 inwoners 65-plusser is, heeft te maken met toenemende vergrijzing. Ouderen zijn daardoor steeds vaker op elkaar aangewezen. Hanneke Marcelis, programmasecretaris van Meer veerkracht, Langer Thuis: ‘Ouderen vinden het lastig om hulp te vragen, ook omdat er vaak geen sprake is van een wederdienst. Ons programma steunt projecten als Met Mekaor, Veur Mekaor, waarbij mensen bij elkaar gebracht worden en hun isolement verkleind wordt. Ouderen kunnen zo langer gelukkig thuis wonen en krijgen weer een doel in hun leven.’ Gemeenschappelijke eettafel Het project Met Mekaor, Veur Mekaor is een initiatief van Stichting VanHarte. Met de realisatie van een wekelijkse gemeenschappelijke eettafel krijgen ouderen een vaste ontmoetingsplek. Rondom de eettafel worden thema-avonden georganiseerd. Voorbeelden hiervan zijn een hobbymarkt, muzique uit de oude doos en mantelzorgplaats. Jong èn oud zijn welkom om aan de avonden deel te nemen. Het VanHarte team heeft een ondersteunende rol bij het organiseren. Het doel van het project is dat de bewonersgroep of Stichting Dorpsbelangen na 50 avonden zelf verantwoordelijk wordt voor de uitvoering. Over Stichting VanHarte De stichting VanHarte wil eenzaamheid en het sociaal isolement die hiervan het gevolg kunnen zijn onder de aandacht brengen en actief bestrijden. Dit laatste doet zij door mensen uit alle lagen van de bevolking met elkaar in verbinding te brengen, door samen te koken, samen te eten en vooral door zelf een bijdrage te leveren aan een leefbare gemeenschap. De stichting VanHarte richt zich primair maar niet uitsluitend op mensen met een smalle beurs. Over Meer Veerkracht, Langer Thuis Meer Veerkracht, Langer Thuis is een programma van Fonds NutsOhra wat zich richt op alleenstaande thuiswonende ouderen met een beperking. Het programma steunt projecten die ouderen in staat stellen om zo lang mogelijk zelfstandig en op een prettige manier thuis te kunnen wonen. Meer Veerkracht, Langer Thuis richt zich specifiek op de thema’s Bewegen en Meedoen, omdat dit belangrijke leefgebieden zijn die ook op langere termijn bijdragen aan zelfstandigheid.

Auteur

Albert-Jan Garama