Maak van het erf een natuurerf

REGIO

Een steenuil roept vanaf het dak, een egel scharrelt in de boomgaard en vlinders fladderen boven kruidenrijke graslanden en akkers. Door uw erf een natuurlijk karakter te geven en rekening te houden met het omliggende landschap, kunt u genieten van een heerlijk erf en voelen diersoorten zoals de egel of de steenuil zich er ‘thuis’. Landschapsbeheer Drenthe ziet vooral in het buitengebied in Drenthe veel kansen om diersoorten te helpen en zoekt daarom deelnemers voor het project Natuurerf.

Erven en terreinen in het buitengebied worden steeds netter. Rommelige hoekjes worden opgeruimd en broedgelegenheden in de vorm van holtes verdwijnen. “Wist u dat een egel kan overwinteren in een rommelig hoekje, de steenuil graag op (voormalig) boerenerven verblijft en bijen nectar zoeken in bloemrijke terreinen en stroken?” vertelt Kathelijn De Maeijer van Landschapsbeheer Drenthe. “Op opgeruimde erven en terreinen vinden zij dus geen of te weinig voedsel- of nestgelegenheden en zoeken dit elders. Dit is zonde want Drentse erven kunnen verschillende diersoorten zoveel bieden”, aldus De Maeijer. Natuurlijke erven Met het project Natuurerf ondersteunt Landschapsbeheer Drenthe eigenaren in het buitengebied die hun erf of terrein natuurvriendelijk willen inrichten. De ondersteuning bestaat uit het bieden van praktische adviezen, met een aantal goed uit te voeren maatregelen, afgestemd op de wensen en behoeften van de bewoners én het landschap in de nabije omgeving. Door een verbinding te maken met het omliggende landschap, is het voor vogels, insecten en kleine zoogdieren mogelijk op het erf te komen en er te verblijven. Een natuurvriendelijk erf wordt gekenmerkt door een diversiteit aan beplanting, overgangen en variatie in de opbouw van het terrein. En een natuurvriendelijk erf is niet te netjes. Door verschillende structuren aan te brengen kunnen verschillende soorten zich er ‘thuis‘ voelen. Met het aanleggen van bijvoorbeeld een boomgaard, een bloemenrijke weide te creëren en rommelige hoekjes te maken kunnen verschillende diersoorten zich ‘thuis’ voelen op een erf. Unieke kans Landschapsbeheer Drenthe kan in samenwerking met de provincie Drenthe 35 Drentse eigenaren ondersteunen bij het (her-)inrichten van hun erf of terrein. Dit gebeurt in het project Natuurerf. In het project wordt per erf tot €700,- euro plantmateriaal, (Drentse) zaadmengsels en nestkasten beschikbaar gesteld. Erven en terreinen die meedoen aan het project dienen minimaal 0,5 ha en maximaal 5,0 ha groot zijn. Deelnemers dragen bij door de adviezen zelf uit te voeren. Hierdoor vergroten ze hun kennis over het planten en het beheer van natuurvriendelijke erven. In het project geldt een eigen bijdrage van €100,-. Deelname aan het project Natuurerf van Landschapsbeheer Drenthe is een unieke kans voor mensen die hun erf of terrein natuurvriendelijk in willen richten en hiermee bijdragen aan het vergroten van de biodiversiteit in hun omgeving. Wilt u ook een natuurvriendelijke erf? Schrijf u dan in via www.lbdrenthe.nl. Hier vindt u tevens aanvullende informatie over de werkwijze en de mogelijkheden van het project. Het project Natuurerf wordt mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van de provincie Drenthe.

Auteur

Albert-Jan Garama