OBS Zeijer Hoogte herdenkt slachtoffers

ASSEN

Bij het oorlogsmonument in het Heukersbosje bij de golfbaan, vlakbij Assen is door OBS Zeijer Hoogte op 13 april een plechtigheid gehouden voor gevallenen in de Tweede Wereldoorlog.

Dhr. Taatgen vertelde over Albert Bijlsma en Roelof Oosting. Laatstgenoemde was ondergedoken bij de familie Taatgen. Ondanks ernstige martelingen hebben ze het onderduikadres niet genoemd, maar zijn ze gefusilleerd in het Heukersbosje. Alle aanwezigen maakten een stille tocht naar het monument. Daar aangekomen lazen allereerst de leerlingen van groep 5,6 van obs De Zeijerhoogte indrukwekkende gedichten en verhalen voor. Daarna hield de burgemeester, dhr. Oud een mooie toespraak. Na de kranslegging door de burgemeester, Maarten en Lars werd een minuut stilte in acht genomen. De groepsleerkracht bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng. Dhr. Taatgen stuurde later een bedankje: “De woorden van de kinderen hebben mij diep in mijn hart geraakt”.

Auteur

Albert-Jan Garama