Afval scheiden

ASSEN

Een kleine 90 huishoudens uit de gemeente Assen doen mee met de uitdaging om in honderd dagen 100 procent restafvalvrij te leven. Afgelopen week was de aftrap.

ASSEN - Vanaf mei gaat de gemeente Assen de frequentie van het ophalen van huishoudelijk afval veranderen. Door de oranje en blauwe container vaker op te halen (eens per twee weken), wordt het voor inwoners gemakkelijker om afval gescheiden aan te bieden. De gemeente wilde hier de uitdaging aan verbinden: gaat het 100 huishoudens lukken om in 100 dagen 100% restafvalvrij te leven? De 100-100-100 uitdaging is al gestart in 80 andere gemeenten in Nederland en blijkt zeer succesvol. In deze gemeenten heeft het geleid tot een forse afname van restafval. Iedereen mocht zich opgeven voor de uitdaging, van jong tot oud, van alleenstaand tot samenwonend. Er doen dan ook één tot vijf/zes persoons huishoudens mee. De enige voorwaarde was dat de deelnemers in de gemeente Assen wonen. De proef is gestart op maandag 4 april en eindigt (na 100 dagen) op 26 juni. Op 4 juli wordt de slotstand bekend gemaakt bij het duurzaamheidscentrum. De website assen.100-100-100.nl vormt het basisinformatiepunt van de uitdaging. Hierop houdt iedereen bij hoe de uitdaging gaat. Elke week staat hier ook een opdracht klaar voor de deelnemers, zoals afgelopen week de vraag om bij te houden hoeveel verpakkingen je op een dag opent. De ervaringen naar aanleiding van de opdrachten, worden gedeeld via de website evenals foto’s, video en tips. Het gaat niet alleen om vermindering, maar ook het gedrag veranderen en het bewust met afval omgaan. Een mooi voorbeeld deze avond is de quiz waarbij aan de hand van voorbeelden gevraagd wordt in welke container je het betreffende voorwerp (keukenrol bijvoorbeeld) zou doen. De deelnemers wegen elke week het afval dat in de grijze container gaat. Hiervoor hebben ze bij de aftrap een weeghaak meegekregen. De deelnemers hebben uiteenlopende redenen om mee te doen, zoals de uitdaging om minder afval te produceren, begaan zijn met het milieu, maar ook iemand is al zijn hele leven mee bezig. ,,Ik ben altijd al wel aardig bezig met afval scheiden", vertelt deelneemster Heleen Eissens. Ze heeft een gezin met drie kleine kinderen en verwacht dat er nog wel wat winst te behalen is qua hoeveelheid restafval. Vanuit de gemeente doen ook mensen mee, zoals gemeentesecretaris Theo Dijkstra en milieuwethouder Harmke Vlieg. Zij benadrukt dat de mensen zo meewerken aan minder afval en meer grondstoffen. Dat de grondstoffen niet opraken voor de volgende generatie. Op 30 april is op het Koopmansplein in Assen van 12.00 tot 15.00 uur de aftrap van het nieuwe inzamelingssysteem dat per 2 mei ingaat. Zo ogen blik en drankkartons vanaf dan in de oranje container. Daarnaast kunnen dan doppen ingeleverd worden van de doppenactie. De plastic doppen van frisdrankflessen, wasmiddel of zuivelpakken leveren geld op bij recyclebedrijven. De opbrengst van deze actie is bedoeld voor de opleiding van de geleidehonden voor mensen met een handicap. Cindy Houwen

Auteur

Albert-Jan Garama