Activiteit 'Op zoek naar verbeteringen in de WMO'

ASSEN

Lokaal FNV Drentsche Aa had een actieve avond over de WMO. Duizenden cliënten en honderden medewerkers hebben straks te maken met de nieuwe werkwijze die volgt uit de nieuwe aanbesteding WMO vanaf 2017.

Besluitvorming is juni bij de gemeenteraden van Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo. Cliënten, mantelzorgers en medewerkers zijn samen met raadsleden van de drie gemeenten om te praten over knelpunten en oplossingen in de WMO. Het is een geslaagde avond en de bezoekers zijn serieus met elkaar in gesprek. Door te luisteren naar mensen en door samen te praten en te zoeken is het geheim achter deze geslaagde avond. Een mooi voorbeeld wat een vakbond kan doen om te helpen knelpunten aan te pakken. Drie punten om mee te nemen De aanwezigen geven de raadsleden drie belangrijke punten mee. Door de opzet van de avond kunnen raadsleden goed kennisnemen van de klachten en doorvragen. Ook kunnen cliënten en medewerkers zien hoe raadsleden hun punten gaan meenemen. Zelf vond ik leuk om te zien dat er naast knelpunten ook veel zaken goed gaan. Veel aandacht gaat uit naar een goede start met het keukentafelgesprek. Dit gesprek kan beter. Het keukentafelgesprek is een gesprek bij de cliënt thuis om mogelijkheden te bespreken. Voor veel mensen is onduidelijk wat mogelijk is zodat niet altijd een goede oplossing wordt gevonden. Ook is vooraf veel onduidelijk over de hoogte van de eigenbijdrage. Het tweede knelpunt is mantelzorg. Mantelzorg is de ondersteuning door partner en/of familie. Hierover is bij het begin te veel onduidelijk. Ook is een belangrijk punt om mee te nemen dat mantelzorgers betere ondersteuning krijgen. Het derde knelpunt gaat over de medewerkers. Bijvoorbeeld de mensen van de thuiszorg zijn door aanbestedingen in de WMO flink benadeeld. Dit kan en moet beter. Het helpt om vooraf aan de aanbesteding goede eisen te stellen. Bijvoorbeeld: de gemeente werkt alleen samen met organisaties die de afspraak in de cao nakomen. Meer informatie is te vinden op de website van FNVlokaaldrentsche Aa.nl De gemeente staat dicht bij de burger. Zeggen ze zelf. Het is goed om te zien dat raadsleden bereikbaar zijn om te luisteren en te praten op zoek naar goede oplossingen. Lokaal FNV Drentsche Aa kijkt terug op een goede avond. Lokaal FNV Drentsche Aa is actief in Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo en is verbonden aan het FNV.

Auteur

Albert-Jan Garama