1000 planken voor brug Grolloërveen

GROLLOO

Na 23 jaar zijn de planken op de houten brug over het Grolloërveen in het Hart van Drenthe aan vervanging toe. De afgelopen weken hebben medewerkers van Staatsbosbeheer al de helft van de planken vervangen. De komende week zal het werk afgerond worden.

Het vervangen gebeurt plank voor plank waardoor de brug niet afgesloten hoeft te worden. Wie pech heeft zal misschien een minuutje moeten wachten op een nieuwe plank die word aangebracht. Staatsbosbeheer, gemeenten, Recreatieschap en provincie hebben afspraken gemaakt over de kwaliteit van de recreatieve voorzieningen in de natuurterreinen van Staatsbosbeheer. Daar betalen alle partijen aan mee. Het is bijna niet meer voor te stellen dat er tot 1993 een asfaltweg en fietspad dwars door het Grolloërveen liep. Het verwijderen van de weg paste goed in het provinciaal beleid, waarin het Hart van Drenthe was aangewezen als stiltegebied. Het verwijderen van het asfalt en weglichaam heeft ook de waterhuishouding in het veengebied hersteld. Het Grolloërveen is weer een groot aaneengesloten natuurgebied geworden. Wie een keer ’s nachts op de brug gaat staan kan ervaren hoe het voelt als het echt stil en donker is. In het Hart van Drenthe zullen natuurlijke processen de ruimte krijgen. Minder menselijk ingrijpen en meer natuurbeleving staan voorop. Dieren die verdwenen waren, zoals de das en de boommarter, zijn terug gekomen. Ook de raaf word steeds vaker gezien. Nu nog de otter en de bever. Staatsbosbeheer gaat er vanuit dat er meer biodiversiteit ontstaat door al deze maatregelen.

Auteur

Albert-Jan Garama