Expo Terra: The good, the bad & the ugly

ASSEN

Eerstejaars hGL leerlingen van Terra Assen exposeren in podium Zuidhaege. Het is een project in samenwerking met Kunst & Cultuur. De leerlingen hebben vier weken geschilderd in het thema ‘The good, the bad & the ugly’.

Iedere leerling heeft een eigen interpretatie gegeven aan dit thema. Dit uitte zich in heel verschillende en kleurrijke kunstwerken. Deze week was de officiële opening. De hGL leerlingen hebben hiervoor, naast het maken van de kunstwerken, ook heel veel extra werk verricht; ze hebben zelf hapjes gemaakt, de schilderijen opgehangen, consumptiebonnen gemaakt en muziek geregeld. De expositie werd geopend door Hadewich Huitema, docent van Terra Assen. Er kwamen veel bezoekers op de opening af om het werk te bewonderen. Voor de leerlingen is het prachtig dat hun werk geëxposeerd wordt. De komende weken zijn de kunstwerken van de leerlingen nog te zien in Zuidhaege.

Auteur

Albert-Jan Garama