Jubileum boekenbeurs WereldWinkel Westerbork

WESTERBORK

Vanaf vrijdag 1 april zijn tweedehands boeken welkom bij de WereldWinkel aan de Roessinghkamplaan 1 in Westerbork. De openingstijden zijn van dinsdag tot en met zaterdag tussen 10.00 en 17.00 uur. Naast boeken zijn ook bijzondere tijdschriften en grammofoonplaten van harte welkom. Dit in tegenstelling tot encyclopedieën en studieboeken van vóór 2010. Die staan bij kopers van tweedehands boeken niet meer in de belangstelling.

Het bestuur van de WereldWinkel Westerbork en zeven vrijwillige Boekenwurmen zijn begonnen aan de voorbereiding van het 20-jarig jubileum op zaterdag 8 oktober van dit jaar. Het is de bedoeling er een heel speciaal verkoopevenement van te maken. Een feestelijke uitstraling met een zakelijk doel om zo veel mogelijk armlastige mensen in de derde wereld te kunnen helpen. Wie in Westerbork en omgeving graag de nodige producten wil afgeven, maar niet in de gelegenheid is dat te doen, kan contact opnemen met twee vrijwilligers: Piet Lammerts 0593 - 331068) of Jelle Reitsma 0593-566887). Zij zijn bereid boeken, tijdschriften en grammofoonplaten op te halen.

Auteur

Albert-Jan Garama