Grafkelder in Magnuskerk in Anloo gaat open

ANLOO

Meer dan zeventig jaar is de grafkelder in de Magnuskerk in Anloo gesloten geweest. Maar in juni wordt deze vergeten grafkelder weer geopend, gerestaureerd en voor het publiek toegankelijk gemaakt. Dan wordt naar verwachting ook meer duidelijk over wie de kelder heeft aangelegd, wanneer dat gebeurde en of er nog overblijfselen worden aangetroffen.

De kosten worden begroot op 50.000 euro. Holstein Restauratie Architectuur in Groningen is verantwoordelijk voor de restauratie, die wordt uitgevoerd door Brandsbouw in Groningen. De restauratie wordt mede mogelijk gemaakt door de jaarlijkse opbrengsten van de Etstoeldag in Anloo. Tijdens dit evenement keert het dorp terug naar de zeventiende eeuw en worden authentieke rechtszittingen van de Etstoel, het vroegere gerechtshof in Drenthe, opgevoerd. De organisatie en uitvoering hiervan liggen geheel bij de bevolking van Anloo en omliggende dorpen. Opgraving in oorlogsjaren De hervormde kerk in Anloo is tijdens de oorlogsjaren gerestaureerd en daarbij archeologisch onderzocht onder leiding van prof. dr. A.E. van Giffen. Toen is ook de grafkelder onder het koor opengelegd en getekend, maar nadien weer met zand dichtgegooid en zodoende niet meer zichtbaar. De plaats van de kelder is evenwel bekend, aangezien er een tekening van gemaakt is. Uit historische bronnen blijkt dat deze grafkelder in elk geval in de achttiende eeuw in gebruik was bij de familie Alberda die een havezate, een adellijk huis, in Anloo had. Of de kelder wellicht eerder door de rijke familie Ellents, die omstreeks 1720 het Radeker-Garrels orgel aan de kerk schonk en er een herenbank had, is aangelegd, is niet bekend. Naar verwachting komt hierin nu meer duidelijkheid. Archeoloog Pieter den Hengst uit Midlaren, die zich verdiept heeft in de bouwgeschiedenis van de Magnuskerk, verwacht dat nu goede archeologische waarnemingen kunnen worden gedaan, die wellicht antwoorden zullen geven op tot nu toe onbeantwoorde vragen. Verrijking Het kerkbestuur en het bestuur van de stichting Vrienden van de Magnuskerk, die de fondsen heeft geworven en beheert, zien het herstel van de grafkelder als een verrijking van het middeleeuwse kerkgebouw en een vergroting van de aantrekkingskracht, wanneer deze grafkelder weer zichtbaar wordt en mogelijk hersteld in oude stijl. Illustratie: tekening van de grafkelder, gemaakt tijdens de opgraving gedurende de oorlogsjaren.

Auteur

Albert-Jan Garama