Nieuwe wandelroute in Assen

ASSEN

Het was nog een heel gesleep en gegraaf met 10-tallen palen maar sinds dinsdag heeft de Oostkant van Assen er weer een prachtige wandelroute bij.

Langs oevers van de oude beekloop van het Deurzerdiep heeft Landschapsonderhoud Vanboeijen in samenwerking met Staatsbosbeheer een paaltjesroute met rode koppen uitgezet. En is de wandelaar nu in de gelegenheid om het werkelijk schitterende beekdal ten oosten van de Drentse hoofdstad te bewandelen. Het afgelopen jaar is er enorm veel grondverzet uitgevoerd in de omgeving van Deurze, rijke bovenlagen zijn afgegraven om oorspronkelijke vegetatie weer een kans te geven. Het oude afwateringskanaal is voor het grootste gedeelte dichtgegooid en de oorspronkelijke beekloop weer hersteld. Dit jaar zal Landschapsonderhoud Vanboeijen ook het oude schansje het Poepenhemeltje opnieuw ophogen en versterken. De landschapsploeg heeft het schansje al decennia in onderhoud en zorgt voor het netjes houden van de directe omgeving van het oude schansje uit 1672 Tekst en foto Marten van Dijken

Auteur

Albert-Jan Garama