Toekomst voor duivensport in Assen

ASSEN

Assen is vanouds een belangrijk centrum voor de postduivensport in Noord-Nederland. Ooit waren er in de Drentse hoofdstad vijf verenigingen. Onlangs zijn de laatste twee gefuseerd en gingen de plaatselijke duivenhouders door onder de naam van de oudste club: de Luchtbode.

Vorig jaar ging de Veemarkt op de schop en moest het clubgebouw dat daar stond worden afgebroken. De gemeente zorgde wel voor een ander gebouw, een kleine opslagloods aan de Wethouder Bergerweg. Dat gebouw is de afgelopen maanden ingrijpend verbouwd. Behalve als clubgebouw voor de Luchtbode dient het ook als nationaal inkorfcentrum voor de hele regio. Jongstleden zaterdag 19 maart vond de feestelijke opening plaats. Wethouder Albert Smit verrichtte de openingshandeling door een mand duiven los te laten. Hij roemde de samenwerking met deze sportclub, een van de oudste in Assen, en sprak zijn bewondering uit voor het fraaie nieuwe onderkomen. Voorzitter Bert van Guldener bracht de gemeente dank, alsmede de aannemer, de installateurs en een aantal sponsors. De 80 aanwezigen werden vervolgens feestelijk onthaald.

Auteur

Albert-Jan Garama