Cursus ‘de berm in’

ASSEN

Kees Boele van Natuurpresentaties en Johan Wessel van de gemeente Assen gaan een cursus ‘de Berm in’ verzorgen. Ze willen hiermee begrip en aandacht vragen voor meer diversiteit in de bermen.

ASSEN – ,,In Assen is nogal veel te doen om het maaibeleid, er komen veel vragen over het ecologisch bermbeheer”, vertelt Kees. ,,Het IVN-KNNV vond dat hierop ingespeeld moest worden. Dat er uitleg komt dat de bermen de slagader van de natuur in Assen en omgeving zijn. Johan en ik willen mensen dingen vertellen, uitleggen en met hen op excursie gaan om te laten zien wat het effect is van het ecologisch bermbeheer.” ,,Je ziet vaak dat bij onkruid de gifspuit gehanteerd wordt, alles moet strak zijn. Het ecologisch bermbeheer gebeurd al op kleine schaal sinds de jaren tachtig en Assen is bezig met inhaalslag en haalt mooie resultaten.” Tijdens twee theorie-avonden in april en juni en drie excursies in mei en juni worden deelnemers opgeleid tot supporter van ecologisch bermbeheer. ,,De cursus is alleen voor inwoners van de gemeente Assen en vooral bedoeld om ambassadeurs van bermbeheer in Assen te creëren”, legt Kees uit. ,,Waar we mee beginnen is om te presenteren waar we nu staan op dit moment. Wat is het gemeentelijk beleid omtrent bermen en bermbeheer en waar wordt wat gedaan. Daarna komt de berm als leefgemeenschap aan de orde. Waarom zijn ze als groen slagader van de stad zo belangrijk. De tweede avond wordt hier dieper op ingegaan.” Tijdens de excursies wordt ingezoomd op de berm als rol voor vlinder. ,,Het dient als kraamkamer voor de vlinders en als trekroute voor de vogels. We kiezen hiervoor omdat vlinders aanspreken en iedereen er wel wat mee heeft.” In een andere excursie staan de wilde planten die zich door de stad kunnen verplaatsen centraal. ,,Dit doen we omdat het effect van bermbeheer hier zo snel op te zien is. Je ziet hoe ongelooflijk rijk een berm kan zijn. We hopen zo dat de deelnemers op een andere manier gaan kijken naar berm en bermbeheer.” De cursus is dankzij een subsidie gratis voor de inwoners van Assen.Dit via de Groen en doen regeling van het ministerie van Economische zaken. ,,Dit geld is specifieke bedoeld voor het opleiden van alles wat maar te maken heeft met vrijwillig natuurbeheer. Dus ook zelf op opleiden. Een deel van het geld ging naar grote organisaties en in drie periodes werden 750 vouchers van 1000 euro verdeeld, die door iedereen in Nederland aangevraagd kon worden. IVN/KNN kreeg die 1000 euro. Vervolgens hebben ze mij als docent aantrekken. Natuurlijk ontzettend leuk, maar zoiets moet je samen doen met de gemeente Assen. Je moet de cursus samen invullen zodat de gemeente Assen kan laten zien wat ze doen en hoe het beleid is. Johan is al heel lang bij groen betrokken. Toevallig waren we ook samen in de 80 jaren bij IVN Assen.Ik was voorzitter en Johan secretaris.” De cursusavonden zijn in het Duurzaamheidscentrum Assen en de excursies vinden plaats in de wijken. De data van de cursusavonden zijn 21 april en 1 juni van 19.30 uru tot 22.00 uur, de excursies zijn 8 mei van 13.30 uur tot 16.00 uur en 9 en 13 juni van 19.00 uur tot 21.30 uur. Meer informatie en verplichte aanmelding kan via info@natuurpresentaties.nl. Cindy Houwen Eigen foto

Auteur

Albert-Jan Garama