Autismecafé Assen: autisme en het jonge kind

ASSEN

In Assen is op donderdag 31 maart weer een Autismecafé, locatie het Schakelveld, Witterhoofdweg 1a. Het Autismecafé is een ontmoetingsplek voor ouders van kinderen of jongeren met autisme. Het thema is deze keer ‘Autisme en het jonge kind’.

Autisme is geen zichtbare beperking. Ouders van kinderen met autisme maken zich al vaak vroeg zorgen over de ontwikkeling van hun kind. Bijvoorbeeld omdat het weinig contact maakt, niet tot spel komt of veel huilt. Wanneer er zorgen zijn over de ontwikkeling van je kind is het belangrijk dit te melden op het consultatiebureau. Als het nodig is, kan de arts van het consultatiebureau doorverwijzen voor verder onderzoek van je kind. Wat is de juiste weg? Het kan voor ouders vaak een hele zoektocht zijn om de juiste ondersteuning te vinden, de juiste keuzes te maken wanneer het gaat om geschikte opvang/onderwijs. Het gevoel het steeds weer te moeten uitleggen aan de omgeving, waar niet altijd evenveel begrip is. En de balans te kunnen bewaren in de energie die je nodig hebt voor je kind, maar ook voor de partner of eventueel andere gezinsleden. Gespreksleider Hanneke Kappen gaat in gesprek met Henk en Elma Kempe, ouders van Tim (5 jaar, autismekenmerken) en Anja Talboom (autismedeskundige) aansluiten. De avond begint om 20.00 uur. De toegang is gratis. Voor meer informatie www.autismecafe.nl of Margreet Hamming via email assen@autismecafe.nl of telefonisch via 06-33018717.

Auteur

Albert-Jan Garama