Naastbetrokkenenraad GGZ Drenthe ondersteunt naasten

ASSEN

Naastbetrokkenenraad van GGZ Drenthe heeft 2 april een ochtend vol informatie, ontmoeting met lotgenoten en workshops. Alle partners, familie en andere naasten van cliënten van GGZ Drenthe zijn hartelijk welkom.

De Naastbetrokkenenraad behartigt de collectieve belangen van naastbetrokkenen. Zij luisteren naar signalen die familieleden en andere naastbetrokkenen afgeven, maar ook naar wat er op afdelingen, in teams en in de organisatie van GGZ Drenthe speelt. Doel is de hulp te verbeteren. De Naastbetrokkenenraad van GGZ Drenthe bestaat sinds 2015. De raad bestaat uit drie ervaringsdeskundigen en een onafhankelijke voorzitter. Op zaterdag 2 april van 10.00 tot 13.30 uur is er informatie en zijn er workshops waar de leden samen met medewerkers van GGZ Drenthe informatie geven. Over de rol en de aandachtspunten van de naastbetrokkenenraad, over het verminderen van de zorg als het beter gaat, maar ook over de problemen waar je met het hele gezin mee te maken krijgt. De ochtend wordt afgesloten met een warme lunch. Aanmelden voor de naastbetrokkenendag kan via www.ggzdrenthe.nl/naastbetrokkenendag.

Auteur

Albert-Jan Garama