De Bosvlinder uit Hooghalen en ’t Hieker Nust uit Hijken beste scholen van Drenthe

HOOGHALEN

De Bosvlinder uit Hooghalen en ’t Hieker Nust uit Hijken behoren tot de best presterende scholen in Drenthe op gebied van taal en rekenen. Nadat de wethouder de school afgelopen week huldigde en in het zonnetje heeft gezet, waren deze week de leerlingen aan de beurt.

De Onderwijsmonitor brengt jaarlijks de onderwijspositie en-prestaties van leerlingen uit Drenthe in beeld. Van basisonderwijs tot en met universiteit. De monitor houdt ieder jaar een spiegel voor: wat gaat goed, waar kunnen we trots op zijn en waar moet het beter. Uit de monitor blijkt dat Drentse basisschoolleerlingen goed zijn in taal en rekenen. Immy Rorije, meerschools directeur van de Harm Smeengeschool, de Bosvlinder, ’t Hieker Nust is zeer trots op de resultaten en geeft aan wat voor haar succesfactoren zijn. “Ik ben erg te spreken over de gebruikte reken- (Pluspunt) en taalmethoden (Leeslink). De werkwijze met digitale versie van de methodes en de inzet van chrome books geeft de mogelijkheid om snel en adequaat feedback op de verrichtingen van de leerlingen te geven. Ook kan de oefenstof goed afgestemd worden op het niveau van de leerling. Er wordt veel aandacht gegeven aan het lezen en het voorlezen. Kits Primair heeft daarnaast ook werkgroepen voor rekenen en voor taal, waarin van elke school een leerkracht is vertegenwoordigd. Men deelt expertise en ervaringen met lesmethodes en er zijn mogelijkheden voor cursussen en bijscholing. Leerlingen krijgen bij de lessen een actieve en coöperatieve rol, bijvoorbeeld door hen veel taken zelf te laten nakijken en elkaar uitleg te laten geven”.

Auteur

Albert-Jan Garama