Zonne-akkers optie voor Midden-Drenthe

BEILEN

Midden-Drenthe gaat kijken of zonne-akkers op termijn mogelijk zijn in de gemeente. Hiermee wil de gemeente bijdragen aan verdergaande verduurzaming door gebruik van zonne-energie.

De gemeente krijgt steeds vaker het verzoek om de grootschaligere aanleg van zonnepanelen, zoals in de vorm van een zonne-akker, mogelijk te maken. Om duidelijk te krijgen onder welke voorwaarden dit aangelegd kan worden, heeft de gemeente een nota van uitgangspunten gemaakt. Uitgangspunten De gemeente vindt dat zonnepanelen in eerste instantie thuishoren op daken van woningen en schuren, op het erf of bij bedrijventerreinen. Zijn deze plekken niet toereikend of geschikt, dan pas komen wat de gemeente betreft, akkers of stroken grond langs wegen en kanalen in beeld. Maatschappelijk belang “Bij het afwegen van een initiatief om een zonne-akker te realiseren, vinden we dat het plan vooral een maatschappelijk belang moet hebben. Inwoners moeten mee kunnen profiteren van de opbrengst. Ook moet de zonne-akker goed inpasbaar zijn in het landschap”, aldus wethouder Gert Jan Bent. Verduurzaming agrarische sector Wethouder Gerard Lohuis geeft aan: “We zien kansen om door het opwekken van zonne-energie agrarische bedrijven zelfvoorzienend te maken. Ook kan er een verdiepingsslag gemaakt worden met verdere verduurzaming van de agrarische sector. Daarbij is het belangrijk om een goede balans te houden tussen de productie van landbouwgewassen en het opwekken van energie.” Inwoners betrekken De gemeente wil graag weten wat inwoners vinden van de uitgangspunten. Daarom is er op 18 april van 19.00 tot 21.00 uur in het gemeentehuis in Beilen een inloopbijeenkomst waarin inwoners in gesprek kunnen met de gemeente. Op www.middendrenthe.nl is de nota van uitgangspunten in te zien en kan digitaal een reactie achtergelaten worden.

Auteur

Albert-Jan Garama