Longpunt Assen

Assen

Het Longpunt heeft als voornaamste doel mensen met longaandoeningen bij elkaar brengen en van informatie voorzien door middel van bijeenkomsten.

ASSEN – ,,Wij zijn nu drie jaar bezig in Assen” vertelt Trix Meints, longverpleegkundige van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Drie jaar daarvoor ging het eerste Longpunt van start in Groningen. ,,Momenteel heeft het Longfonds 55 longpunten verspreid over heel Nederland. Mensen gaan ook niet alleen naar ons in Assen, maar bijvoorbeeld ook naar andere bijeenkomsten als daar een bepaald onderwerp aan bod komt wat hen aanspreekt.” Het Longpunt houdt iedere maand themamiddagen waarop patiënten en hun partners actuele informatie en praktische tips krijgen. ,,Dit is acht keer per jaar, uitgezonderd de zomermaanden, elke derde maandag van de maand van 14 uur 16 uur in MFA Schakelveld.” Tijdens de bijeenkomsten komen allerlei onderwerpen aanbod die in breedste zin gerelateerd zijn aan longaandoeningen. “De middag zijn ook voor partners, mantelzorgers en zorgverleners. Je hoeft geen lid te zijn van het Longfonds en deelname is gratis.” Maandag 21 maart gaat het in Longpunt Assen over ‘Zeldzame longziekten’, met als gastspreker Henk Kramer, longarts in het Martiniziekenhuis in Groningen. Deze middag staat in het teken van bijzondere longaandoeningen zoals: Sarcoïdose, Longfibrose, bronchiëctasiën en alfa 1 antitrypsine deficiëntie. Onder meer behandelingen, overeenkomsten en verschillen komen aan de orde. ,,Meestal komen er tussen de 40 en 80 mensen.” ,,Het belangrijkste aspect van deze middagen is mensen die een chronische longaandoening hebben bij elkaar brengen en van informatie voorzien, maar ook dat bezoekers onderling ervaringen uitwisselen, en van elkaar leren. Er zijn mensen die iedere maand komen vanuit de behoefte om met andere mensen die ook longaandoening hebben van gedachten te wisselen. Anderen komen op de spreker of het onderwerp af. Zij komen dan puur om geïnformeerd te worden over wat ze ervaren.” Trix vertelt dat longproblemen ook vaak samen kunnengaan met andere aandoeningen zoals bijvoorbeeld diabetes of botontkalking. ,,Mensen met een longaandoening ervaren veel onbegrip in de omgeving omdat een longaandoening niet zichtbaar is. Bij mensen met een longaandoening zie je een grotere groep die neerslachtig is of een depressie heeft. Een chronische longziekte vraagt iedere keer opnieuw aanpassingen, dat vergt veel van mensen.” Daarnaast heeft het ook effect om de omgeving. ,,Bijvoorbeeld omdat een activiteit te vermoeiend is om naar toe te gaan of meer gevraagd wordt van de partner in huis.” Trix geeft aan dat er ook andere consequentie zijn zoals het verlies van hobby’s of het ervaren van schaamte en verlegenheid. ,,Bijvoorbeeld omdat men regelmatig moet hoesten of vaak benauwd overkomt. Daarnaast hebben ze vaak angst voor benauwdheid of om te stikken. Je beweegt misschien minder omdat je bang bent om benauwd te worden. Het Longpunt heeft hier veel aandacht voor om dat te doorbreken. Zo waren bij de vorige bijeenkomst twee fysiotherapeuten uit het Wilhelmina ziekenhuis die ademhaling en ontspanningsoefeningen behandelden. Andere speerpunten zijn een actieve deelname aan de samenleving, dat je beter leert beter omgaan met je beperkingen: we hopen zo een isolement te doorbreken en mensen met een longaandoening een hogere kwaliteit van leven te geven.” Het Longpunt is een initiatief van het Longfonds (voorheen Astma Fonds) in samenwerking met het Wilhelmina Ziekenhuis, Icare Thuiszorg, Huisartsen, Fysiotherapeuten en Apotheken. Op de site van het Wilhelmina Ziekenhuis is de agenda van het longpunt te vinden. Kijk voor meer informatie ook op www.drenthe.longfonds.nl. Cindy Houwen Eigen foto

Auteur

Albert-Jan Garama