Boomfeestdag in Elp

ELP

Met de zon in hun gezicht mochten Elly en Meike van De Wegwijzer en Bente en Rik van De Lindelaar uit Westerbork de eerste bomen planten op 16 maart, de Nationale boomfeestdag. Zij plantten vijf lindebomen samen met wethouder Gert Jan Bent van de gemeente Midden-Drenthe en gedeputeerde Henk Jumelet van de provincie Drenthe.

De gemeente Midden-Drenthe was dit jaar accentgemeente voor de provincie. Dat betekende een uitgebreid programma voor leerlingen van de twee basisscholen uit Westerbork. Op de fiets kwamen de kinderen naar het bos in Elp dat door Staatsbosbeheer wordt aangeduid als ’t Hart van Drenthe. De organisatie van de boomfeestdag koos voor het bos bij Elp omdat dit een geschikte plantlocatie was voor de jeugd. Aan het begin van het bos lag een braakliggend terrein dat nu is ingeplant met ongeveer 100 hazelaars, 100 veldesdoorns en 200 eiken. Het bos dat voorheen een productiebos was met voornamelijk naaldbomen, wordt de komende jaren met enige hulp van de mens, omgevormd tot een gevarieerd bos met ook loofbomen. Activiteiten Ongeveer 100 kinderen genoten van een ochtendvullend programma. Naast het planten van de bomen waren er nog meer activiteiten. De leerlingen kregen uitleg over de natuur en mochten broodjes bakken boven een kampvuur. Ook mochten ze zagen en deden ze mee aan een mini bootcamp om te ervaren dat het bos een fijne plek is om te sporten. Zo’n 30 medewerkers en vrijwilligers van IVN, Staatsbosbeheer, Landschapsbeheer Drenthe, JOGG Midden-Drenthe en de gemeente droegen bij aan het programma van deze boomfeestdag.

Auteur

Albert-Jan Garama