Asbestsanering zwembad Plons

VRIES

Onlangs is tijdens de renovatiewerkzaamheden van zwembad Plons in Vries asbesthoudende kit onder de glaslat van de beglazing aangetroffen.

Uit onafhankelijk deskundig onderzoek is gebleken dat de asbesthoudende kit hechtgebonden is en zonder bewerking niet gevaarlijk is voor de volksgezondheid. Bovendien was deze kit ook nog afgedekt. Na de constatering heeft Visio opdracht gegeven om een saneringsplan op te stellen, om volgens de wettelijke richtlijnen te saneren. Sanering De sanering zal vanaf aanstaande woensdag 16 maart in drie fases worden uitgevoerd door de Oenema Groep uit Oosterwolde, gespecialiseerd in asbestsanering. Voor de sanering worden de standaardprocedures gevolgd. Dit betekent dat de sanering plaatsvindt in een afgezet gebied, door medewerkers in beschermende (witte) pakken. Zij moeten zich zo beschermen omdat zij elke dag met asbest werken. Alle gebieden buiten de afzetting zijn veilig om te verblijven. Tijdpad De sanering vindt plaats vanaf woensdag 16 maart en zal naar verwachting tot begin april duren. Daarna zullen de geplande renovatiewerkzaamheden vervolgd worden. In plaats van eind april zal het vernieuwde zwembad Plons dan waarschijnlijk begin juni kunnen worden opgeleverd.

Auteur

Albert-Jan Garama