Leger des Heils Assen met inloopmiddag en spreekuur schuldhulppreventie

ASSEN

Leger des Heils in Assen heeft sinds kort een inloopmiddag op woensdagmiddag van 13.00 uur tot 15.30 uur in het gebouw aan de Rolderstraat 104.

Steeds meer mensen in Nederland hebben te maken met eenzaamheid. Als Leger des Heils willen we hier iets aan doen. Daarom zijn we al een aantal jaren lid van de Coalitie Erbij, een verband van landelijke organisaties in de zorg- en welzijnssector die samen een vuist maken tegen eenzaamheid in ons land. Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Door vergrijzing, ontkerkelijking en verder gaande individualisering dreigt het aantal eenzamen nog toe te nemen. Daarmee nemen ook de hoge kosten van eenzaamheid voor de samenleving toe. Eenzaamheid - het gevoel van het niet ‘erbij’ horen - leidt vaak tot gezondheidsproblemen en daarmee tot een groter beroep op de zorg. Het beeld dat eenzaamheid vooral voorkomt onder ouderen klopt niet. Onder de eenzamen bevinden zich steeds meer jonge mensen. Laagdrempelige en ongedwongen inloopmiddag Het Leger des Heils wil er zijn voor mensen die het gevoel hebben niet erbij te horen. Wij doen dat onder andere door laagdrempelige en ongedwongen inloopmiddagen te organiseren waar iedereen welkom is. Vaak is er ook een mogelijkheid om creatief bezig te zijn maar niets is verplicht. Schulden leiden tot isolatie Uit de gesprekken tijdens deze inloopmiddagen blijkt soms dat mensen het gevoel hebben dat ze niet erbij horen en niet mee kunnen doen omdat ze schulden hebben. Schulden leiden meer dan eens tot isolatie. Er rust een taboe op waardoor mensen er maar moeilijk over durven te praten of hulp durven te zoeken. Toeleiding naar schuldhulpverlening Een aantal jaren geleden is het Leger des Heils in Emmen met een project gestart waarbij mensen die aangeven schulden te hebben worden begeleid op weg naar schuldhulpverlening. Dat wil zeggen dat ze worden gekoppeld aan een ‘maatje’ die samen met hen kijkt naar de schuldenlast, de eerste contacten legt met de schuldeisers en de voorbereidingen treft om de aanvraag schuldhulpverlening (bijvoorbeeld bij de Gemeentelijke Kredietbank) in orde te maken. Deze maatjes zijn getrainde vrijwilligers. Mensen die in hun vrije tijd andere mensen op weg helpen naar een beter, en schuldenvrij leven. Ook in Assen Het project bleek een succes. Daarom heeft het Leger des Heils besloten dit project landelijk uit te rollen. Ook in Assen is er nu de mogelijkheid om door middel van dit maatjesproject begeleid te worden richting schuldhulpverlening. Voedselbank en gebruikte kleding Naast deze mogelijkheid is het Leger des Heils in Assen ook nauw betrokken bij de voedselbank en beschikt het Leger over een winkel waar gebruikte (goede) kleding voor zeer lage prijzen kan worden gekocht. Is de nood echter zo hoog dat er geen financiële middelen zijn om kleding te kunnen kopen dan kan worden bekeken of kleding kosteloos ter beschikking kan worden gesteld. De openingstijden van de winkel kunt u vinden op www.legerdesheils.nl/korpsassen Mocht u meer willen weten over ons project of zou u graag vrijwilliger willen worden, neem dan contact op via nummer 0592-315204!

Auteur

Albert-Jan Garama