d 'Olde Band en The Original Hotdogs bij Jazzclub Assen

ASSEN

De Asser Sociëteit d 'Olde Band opent de door Jazzclub Assen georganiseerde Oude Stijl Jazzmiddag op zondag 20 maart om 15.00 uur in De Hertenkamp.

Het in 1984 vanuit de Jazzclub opgerichte orkest heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een solide big band met enthousiaste musici die onder het nog steeds geldende motto 'maak van de noot een vreugd' hun hobby met veel inzet en plezier uitoefenen. Na het warme muzikaal onthaal door d'Olde Band wordt het podium ingenomen door The Original Hotdogs, een band met een zeer roemrijke historie. Opgericht in 1968 werd het orkest al snel het huisorkest van de Jazzclub Almelo en dat bleef men ruim 40 jaar totdat deze club enkele jaren geleden werd opgeheven. The Hot Dogs kregen in 1973 landelijke bekendheid door de eerste prijs die behaald werd bij het concours van het Internationale Oude Stijl Jazz festival Breda. De entreeprijs bedraag euro 12,50.

Auteur

Albert-Jan Garama