Gomarus College Assen genomineerd in sportverkiezing

ASSEN

Het Gomarus College Assen is genomineerd voor de achtste landelijke verkiezing ‘Sportiefste Voortgezet Onderwijs-school van Nederland 2016’, een initiatief van NOC*NSF en de Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO).

In totaal zijn er vijf scholen genomineerd. Die nominatie hebben de scholen te danken aan het goede beleid op gebied van lichamelijke opvoeding. Zij hebben de leerlingen niet alleen goed leren bewegen, maar hen ook de mogelijkheid geboden optimaal aansluiting te vinden bij de sport- en bewegingscultuur rondom de school en dit in hun schoolbeleid vastgelegd. Op donderdag 14 april is hiervoor een speciale dag georganiseerd op de Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Groningen. Naast een sportieve podiumact presenteert elke school zich voor de deskundige jury, bestaande uit vertegenwoordigers vanuit de VO-raad, NOC*NSF, SLO en de KVLO. De scholen worden bevraagd over het beweeg- en sportbeleid van de school en vervolgens bepaalt de jury wie de titel krijgt en naar huis gaat met een geldprijs.

Auteur

Albert-Jan Garama