Hoe Romeins aten de bewoners van Noord-Nederland in de Romeinse tijd?

ASSEN

Een reconstructie van de voedselbereiding en –consumptie op grond van archeologisch, archeobotanisch, archeozoölogisch en een beetje historisch onderzoek.

De komst van de Romeinen moet in het gebied ten zuiden van de Romeinse rijksgrens, de Limes, een cultuurschok teweeg hebben gebracht. Villa’s, forten, schepen, gebruiksvoorwerpen, juwelen, munten, alles veranderde en de oorspronkelijke bewoners pasten zich aan en namen steeds meer aspecten van de Romeinse cultuur over. Een belangrijk aspect van cultuur is de voeding. Wat men eet, wat men niet eet, hoe men eet en hoe men denkt over eten is cultuurgebonden. Aangenomen wordt dat ten zuiden van de Limes de cultuur van de Romeinen werd overgenomen en daar waar nodig aangepast. Dit zal ook voor de voeding gegolden hebben. Maar wat gebeurde er in deze periode ten noorden van de Limes zoals Drenthe, Groningen en Friesland? Dit gebied werd niet overheerst. Hadden de Romeinen ook hier een (indirecte) vinger in de pap? Kunnen de archeologen de maaltijden van inheemse stammen reconstrueren? Is er sprake van een verandering in de voedselconsumptie onder Romeinse invloed? Kortom: Hoe “Romeins” aten de bewoners van Noord-Nederland in de Romeinse tijd? Daar zal Merit Hondelink op 8 maart antwoord op geven. Nadere inlichtingen bij Marian Hulscher, organisatie lezingen DPV, 050-5346826 of middels info@dpv.nu De Open Hof, Sleutelbloemstraat 1, Assen. Aanvang 19.30 uur, de toegang is gratis.

Auteur

Albert-Jan Garama