Joke Hermsen houdt inleiding in Rolde

ROLDE

Filosofe en schrijfster Joke Hermsen houdt op zondag 13 maart een inleiding in de Jacobuskerk in Rolde. Aanleiding is haar nieuwste boek KAIROS, EEN NIEUWE BEVLOGENHEID. Aanvang 19.30 uur, entree euro 8.

Hermsen schetst hoe het beeld van de tijd in de westerse filosofie langzamerhand verschoven is. Door gebrek aan tijd komt de mens niet meer toe aan wat voor een harmonieus bestaan onmisbaar is: reflectie en bezinning. Daarvoor moet men de tijd nemen. Voor die opvatting van tijd gebruikt Hermsen het begrip KAIROS, het Griekse woord voor tijd in de betekenis van het juiste ogenblik. De avond wordt wordt georganiseerd door de Culturele Vereniging Rolde en de Oecumenische werkgroep voor de Zinnige Zondagavonden. De beide groeperingen vullen elkaar rond dit onderwerp goed aan. De CVR biedt,verspreid over het jaar, in een achttal bijeenkomsten een breed cultureel programma aan. Bij de Zinnige Zondagavonden in het winterseizoen gaat het vooral om keuzes die mensen kunnen maken, om dilemma’s rond actuele maatschappelijke thema’s.

Auteur

Albert-Jan Garama