Debatcafé De Verdieping Assen 'Maakt gelijkheid meer gelukkig?'

ASSEN

In Grandcafé LIFF in Assen is 8 maart weer De Verdieping. Van 20.00 tot 22.30 uur laten deelnemers in deze vrijplaats voor inspiratie en debat zich meenemen in een inleiding van Henk van Goor over het thema Maakt gelijkheid meer gelukkig?

De 62 rijkste mensen in de wereld zijn samen net zo rijk als 3,6 miljard andere wereldburgers, pakweg de armste helft. De ongelijkheid in de wereld is ongekend hoog en neemt nog steeds snel toe. Of je nu het roemruchte boek van Thomas Pikkety Kapitaal in de 21ste eeuw (2014) leest of de onrustbarende rapporten van Wereldbank, CBS, CPB of welk instituut dan ook, de alarmbellen staan op dieprood. Henk van Goor, socioloog en tot 2012 verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, neemt ons mee in de wereld van de sociale ongelijkheid. Hij laat zien hoe in de afgelopen decennia de economische ongelijkheid binnen landen overal is toegenomen. Dat geldt niet alleen voor de inkomensongelijkheid, maar ook voor de vermogensongelijkheid, Voorlopig lijkt er nog geen einde te zijn gekomen aan dit proces van groeiende binnenlandse ongelijkheid. Eén van de vragen die hij naar aanleiding van deze ontwikkelingen stelt, is wat de groeiende ongelijkheid met mensen doet. Is het eigenlijk wel een probleem? En als het een probleem is, wat is dat probleem dan precies? Maakt het voor de levenskansen, voor de kwaliteit van het bestaan, voor het gevoel van welbevinden en voor het functioneren van de maatschappij iets uit of wij in een meer ongelijke of een meer gelijke maatschappij leven? In zijn voordracht gaat Van Goor in op het verband tussen economische ongelijkheid en subjectief welbevinden. Allereerst gaat hij in op de vraag of iemands inkomen en vermogen van invloed zijn op zijn of haar subjectief welbevinden. Vervolgens gaat hij na welke rol het nationaal inkomen (het welvaartsniveau van een land) en de inkomensongelijkheid in een land spelen: zijn mensen in een meer gelijke maatschappij meer tevreden met het leven en voelen zij zich gelukkiger dan in een meer ongelijke maatschappij? Dr. Henk van Goor, socioloog, was tot zijn pensionering in 2012 verbonden aan de Vakgroep Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij heeft zich in onderwijs en onderzoek vooral bezig gehouden met thema's als collectieve actie, macht en invloed, maatschappelijke ongelijkheid, sociale problemen en afwijkend gedrag, overheidsbeleid, verzorgingsstaat en de kwaliteit van sociaalwetenschappelijk onderzoek. Hij verzorgt regelmatig colleges bij het HOVO (Hoger Onderwijs voor Ouderen). In het najaar van 2016 beoogt hij een collegereeks te geven over het thema sociale ongelijkheid. Meer info: http://www.hovoseniorenacademie.nl/ De toegang bedraagt zes euro; jongeren vier euro. Opgeven kan bij deverdieping@home.nl of via de website dewww.deverdieping-assen.nl.

Auteur

Albert-Jan Garama