Proef: Noblesse wil geuroverlast terugdringen

BEILEN

Noblesse Proteïns in Wijster gaat een proef doen die moet leiden tot minder geuroverlast in de omgeving. De proef is het resultaat van de gesprekken die de gemeente en het bedrijf de afgelopen periode hebben gevoerd.

Burgemeester Ton Baas: “Er was nog steeds sprake van overlast voor de omwonenden. Een zeer onwenselijke situatie voor alle partijen. Wij hebben samen met Noblesse gekeken naar verschillende technische oplossingen en ik ben blij dat we nu zover zijn dat het bedrijf kan starten met een proef om echt iets aan de geuroverlast te doen”. Het gaat in eerste instantie om een proef om te kijken of de gekozen maatregel ook daadwerkelijk het gewenste effect heeft. Gedoogbeschikking Het doen van proeven is onderdeel van de omgevingsvergunning die Noblesse heeft aangevraagd. Deze vergunning is nog niet verleend. Het college van B&W vindt het belangrijk dat Noblesse zo snel mogelijk met de proef kan starten. Daarom wil het college – vooruitlopend op de vergunning – een gedoogbeschikking afgeven. Met deze gedoogbeschikking kan Noblesse de proef gaan uitvoeren. Ter inzage De komende twee weken ligt de ontwerp gedoogbeschikking ter inzage en kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen.

Auteur

Albert-Jan Garama