Nieuw digitaal zorghulpmiddel succes in Drenthe

ASSEN

Het coördineren van zorg rondom een patiënt kost vaak meer tijd en moeite dan gewenst is. Verschillende zorgverleners, van thuiszorg tot huisarts, werken vaak vanuit eigen dossiers. Om de zorg rondom een patiënt beter en sneller op elkaar af te stemmen is afgelopen periode in Drenthe een nieuw digitaal communicatieplatform geïntroduceerd. Dat helpt de onderlinge communicatie en samenwerking te vereenvoudigen.

Na een succesvolle pilot bij tien huisartspraktijken wordt eGPO (Elektronisch Gestructureerd Patiënten Overleg) nu in de hele provincie Drenthe uitgerold naar gelieerde zorginstellingen en samenwerkingsverbanden. Ron Wissink directeur bij de Huisartsenzorg Drenthe “In de ouderenzorg communiceer je geregeld met verschillende zorgverleners zoals de wijkverpleging, fysiotherapie, Wmo-medewerkers en de specialist ouderengeneeskunde. Om elkaar te vinden kost vaak veel tijd en aangezien de zorg alleen maar complexer wordt zochten we een veilig communicatie-middel. Met eGPO is het mogelijk om veilig en effectief met betrokken zorgverleners te communiceren. Ook de patiënt heeft toegang tot eGPO en is zo actief betrokken bij de zorgverlening.” Een unieke samenwerking in Drenthe Zorgverleners zijn enthousiast en geven aan dat het digitale eGPO communicatieplatform bij uitstek geschikt is voor sociale wijkteams die domein overschrijdend samenwerken en zorgdragen voor mensen die naast complexe zorg ook problemen ondervinden op het gebied van huisvesting, schuldhulpverlening en justitie. Gebruik van eGPO werkt in de praktijk kostenbesparend door efficiënter te werken: beter en minder overleg, minder tijdrovende communicatie zoals het plegen van telefoontjes en het afluisteren van voicemails. Daarnaast levert het enorme tijdwinst op in de terugkoppeling van bijvoorbeeld de huisarts naar patiënt of mantelzorgers. Els van der Veen (Netwerk Dementie Drenthe) vertelt dat de nieuwe verbeterde onderlinge communicatie cruciaal is. “Minstens 70% van de dementerende ouderen woont nog thuis. Het is in het belang van de patiënt dat de wijkverpleegkundige, huisarts, mantelzorgers en andere betrokkenen goed met elkaar communiceren. Naast het maandelijkse face-to-face overleg maken wij voor tussentijdse communicatie gebruik van het digitale eGPO systeem. De overgang was even wennen, maar we zijn daar goed in begeleid. Al snel merkten we dat het ons werk makkelijker en plezieriger maakt. Het is uniek dat alle zorgverleners in Drenthe op deze manier gaan samenwerken, daar profiteert de patiënt van.” Kaderhuisarts Truus Luten-van Overbeeke van Huisartsenpraktijk in Hoogeveen: “Dankzij eGPO leer ik de zorgverleners in de wijk kennen. Je voegt elkaar gemakkelijk toe aan het zorgactieplan en komt zo met elkaar in contact. eGPO verkort de communicatielijnen. Hoe je het wendt of keert, de behoefte aan een beveiligd communicatieplatform wordt steeds groter. eGPO ontlast. Vooral de patiënten en mantelzorgers zijn blij. Ze hebben het idee dat we beter op ze letten, ook omdat ze zelf kunnen meekijken in eGPO.” eGPO wordt nu ook ingezet in de jeugdzorg en de psychiatrie in Drenthe. Meer weten over hoe je een intensieve samenwerking met ketenpartners het beste aan kan pakken? Bezoek het mini-symposium op 31 maart 2016 in Oud Gastel of www.egpo.nl.

Auteur

Albert-Jan Garama