Mentorschap Noord krijgt 10.000 euro voor project ‘Een mentor voor kwetsbare ouderen’

Hoogeveen

Stichting Mentorschap Noord zet zich in om kwetsbare mensen, die niet voldoende voor

zichzelf kunnen opkomen, te helpen om de regie over hun leven zo veel mogelijk te kunnen behouden. De wettelijk bevoegde vrijwilligers staan de cliënten bij met zaken ten aanzien van verpleging, verzorging en behandeling. Kwetsbare ouderen, die geen familie of naasten hebben die dat voor hen doen, kunnen een beroep doen op een mentor. De stichting heeft tienduizend euro ontvangen van het Oranje Fonds voor dit project. Hierdoor kan Mentorschap Noord dit nu extra onder de aandacht brengen bij ouderen, die tegenwoordig steeds langer zelfstandig moeten of willen wonen. Met het project ‘Een mentor voor kwetsbare ouderen’ zal Mentorschap Noord vele ouderen en/of hun familie of mantelzorgers kunnen bereiken via zorg- en welzijnsorganisaties in Groningen, Friesland en Drenthe. Het streven is de komende twee jaar de doelgroep zo veel mogelijk te bereiken zodat de alleenwonende ouderen niet tussen wal en schip raken en de hulp krijgen die ze verdienen. Voor meer informatie kijk op www.mentorschap.nl/noord of mail naar info@mentorschapnoord.nl. Of bel met Petra Steenbergen, coördinator, 06–44972088 of Jannie Krol, coördinator, 06-42709549.

Auteur

Marielle de Vries