Midden-Drenthe kiest voor lokale aanbieders bij faillissement TSN Thuiszorg

BEILEN

TSN Thuiszorg is een grote aanbieder van thuiszorg in de gemeenten De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe en Westerveld. Eind november 2015 is surseance van betaling verleend aan TSN Thuiszorg. De gemeenten hebben besloten om, bij een

faillissement van deze aanbieder, de thuiszorg te laten uitvoeren door de andere gecontracteerde aanbieders van thuiszorg. Alle cliënten van TSN Thuiszorg in de vijf gemeenten worden per brief geïnformeerd over dit besluit. De gemeenten hebben voor deze oplossing gekozen omdat op deze manier de zorg voor hun cliënten gegarandeerd kan worden en bovendien de koppeling tussen cliënt en medewerker zoveel mogelijk behouden kan worden. Voor cliënten is het immers het prettigst om ondersteuning te blijven krijgen van een vertrouwd iemand. Verder is in dit plan veel aandacht voor de bestaande arbeidsvoorwaarden van de medewerkers. Huidig zorglandschap niet verstoren De gemeenten gaan met dit besluit dus niet in op het voorstel van Buurtzorg om de thuiszorgcliënten van TSN onder te brengen bij Stichting Familiehulp i.o. Dat voorstel past volgens de vijf gemeenten niet in de huidige lokale zorglandschappen waarin ongeveer twintig andere aanbieders actief zijn, waar al contracten mee zijn. Bovendien kleven aan het voorstel juridische risico’s en kost het meer geld. Contracten met 21 aanbieders De gemeenten De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe en Westerveld hebben sinds 1 januari 2015 gezamenlijke contracten met TSN Thuishulp en ook met twintig andere aanbieders van thuiszorg en/of ondersteuning. TSN Thuiszorg levert aan ongeveer 1.750 cliënten in de vijf gemeenten huishoudelijke ondersteuning en zet hiervoor ruim 800 medewerkers in. In de gemeente Midden-Drenthe betreft het ongeveer 290 cliënten en 120 medewerkers.

Auteur

Albert-Jan Garama