Hersenstichting haalt mooi bedrag op tijdens collecte

ASSEN

In Assen vond van 1 februari tot 7 februari vond de Hersenstichtingcollecte plaats. Er zijn veel collectanten op pad gegaan om voor al die mensen met een hersenaandoening geld in te zamelen.

Deze enthousiaste inzet heeft € 8.206,93 opgeleverd. Deze mooie opbrengst wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aan voorlichting, om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening. Heeft u de collectant gemist? Een gift is altijd welkom op rekeningnummer NL18 INGB 0000 000 860 tnv Hersenstichting, Den Haag. Meer informatie op www.hersenstichting.nl.

Auteur

Albert-Jan Garama