Drentse floraprijs 2016 voor Hester Heinemijer

ZUIDLAREN

Op de jaarlijkse medewerkersbijeenkomst van de Werkgroep Florakartering Drenthe (WFD),jongstleden zaterdag 20 februari in Zuidlaren is de Drentse floraprijs uitgereikt aan Hester Heinemijer. Een zeer warm applaus van de ongeveer 80 aanwezige vrijwilligers begeleidde de uitreiking door gedeputeerde Henk Jumelet.

Deze prijs, voor de vierde maal uitgereikt, is in 2005 door de WFD in het leven geroepen om personen of instanties in het zonnetje te zetten die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de kennis over en de bescherming van de Drentse natuur in het algemeen en de wilde flora in het bijzonder. De prijs bestaat uit een houten beeldje van de Zweedse kornoelje, naar het logo van de werkgroep en gemaakt door Johanna Nijlunsing uit Glimmen. Hester Heinemeijer is een van de oprichters van de werkgroep in 1982, lange tijd secretaris geweest en een enthousiaste en inspirerende excursieleider. Ook heeft ze een belangrijke bijdrage geleverd aan de Atlas van de Drentse flora die in 1999 verscheen. Hester heeft als ecologisch medewerker bij de Stichting Het Drentse Landschap jarenlang op de bres gestaan voor het beheer en de bescherming van de natuurterreinen en meegewerkt aan talloze beheers- en natuurontwikkelingsplannen, bijvoorbeeld voor het Doldersummerveld, het Hunzedal en het Reestdal. Foto: Hester Heinemeijer met de Zweedse kornoelje. Gedeputeerde Henk Jumelet toont de oorkonde die behoort bij de Drentse Floraprijs 2016. De foto is gemaakt door Karin Uilhoorn

Auteur

Albert-Jan Garama