Oecumenisch Leerhuis met 'Veerkracht in Jorwert'

ASSEN

In Assen is op donderdag 25 februari is er weer een avond van het Oecumenisch Leerhuis. Deze avond heeft als titel: 'Veerkracht in Jorwert'.

Nadat Jorwert, vooral door de titel van het boek van Geert Mak, bekend is geworden als de plaats waar God verdwenen zou zijn, horen we nu over nieuwe ontwikkelingen en initiatieven die gaande zijn. De Stichting Nijkleaster beijvert zich voor een nieuw klooster in Friesland. De doelstelling is om nieuwe wegen te zoeken voor het evangelie en op deze wijze een aandeel te leveren aan persoonlijke, maatschappelijke en kerkelijke vernieuwing. Hinne Wagenaar, pionier-predikant van Nijkleaster is de inleider en vertelt over de ontstaansgeschiedenis, visie, ervaringen, verhalen en dromen in Friesland. Tijd en Plaats: 19.45 uur: de Bron, Einthovenstraat 28, te Assen. Entree euro 6. Voor meer info www.pkn-assen.nl.

Auteur

Albert-Jan Garama