Nieuw plan voor Zandhoeklaan 7 in Westerbork

WESTERBORK

Op de locatie Zandhoeklaan 7 in Westerbork, komen – als het aan het college van B&W van Midden-Drenthe ligt – twee vrijstaande woningen.

Eerder waren er plannen om op deze locatie een appartementencomplex te bouwen. Dat stuitte op veel verzet vanuit het dorp. Uiteindelijk besloot de gemeenteraad om het bestemmingsplan dat voor de bouw nodig was, niet vast te stellen. Passend in het straatbeeld In de afgelopen periode heeft de ontwikkelaar een nieuw plan opgesteld. In dit plan blijft de woonboerderij op Zandhoeklaan nr. 9 behouden. Op nummer 7 worden twee vrijstaande woningen gebouwd, die passen in het straatbeeld en aansluiten bij de bestaande bebouwing. Daarmee komt dit ontwerp tegemoet aan de zienswijzen die zijn ingediend tegen het appartementencomplex, dat zou te groot en te hoog zijn en niet passen bij het dorpse karakter van de locatie. Aanpassing bestemmingsplan Om het nieuwe plan te kunnen realiseren is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. Dit komt met name doordat in het huidige bestemmingsplan sprake is van één woning op nummer 7 en het nieuwe plan uitgaat van twee woningen. Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf woensdag 24 februari ter inzage.

Auteur

Albert-Jan Garama