Raamovereenkomst ingenieursdiensten

ASSEN

De provincie Drenthe, Prolander en RUD Drenthe hebben voor het eerst een gezamenlijke raamovereenkomst ingenieursdiensten gesloten met Royal Haskoning DHV, Grontmij (onderdeel van Sweco), Arcadis, Antea Group en de combinatie Witteveen+Bos & BügelHajema. Deze bureaus leveren het komende jaar alle ingenieursdiensten op het gebied van grond-, weg- en waterbouw, ruimtelijke ordening en milieu.

De provincie Drenthe, Prolander en RUD Drenthe investeren de komende jaren onder andere in leefbaarheid, een veilig en beter bereikbaar Drenthe. Projecten waarvoor de ingenieursbureaus werkzaamheden zullen verrichten zijn onder andere de verdubbeling van de N34, de N391, het Knooppunt Emmen-West, Westerwolde, Bargerveen en Reest Vogelzangsewijk. De ingenieursbureaus leveren diverse diensten zoals civieltechnisch tekenwerk, het opstellen van bestekken en archeologisch onderzoek en milieukundige begeleiding. Gedeputeerde Ard van der Tuuk: ‘Het sluiten van deze raamovereenkomst zorgt ervoor dat we efficiënter kunnen werken. Door onze krachten te bundelen, kunnen we samen met de partijen sneller en goedkoper onze doelen realiseren. Met name in het toepassen van innovatieve technieken willen we nieuwe stappen zetten’. De diverse ingenieursbureaus hebben in de aanbesteding laten zien hoe zij innovatie een zo groot mogelijke rol geven. Hieruit is voortgekomen dat opdrachtgevers en de ingenieursdiensten gezamenlijk komen tot een innovatiekalender met als doel om vraag en aanbod dichter bij elkaar te brengen. Opdrachtgevers hebben de projecten en de ingenieursbureaus hebben de capaciteit en de kennis om tot innovatieve projecten te komen. Bij de uitwerking van de innovaties die we willen stimuleren, betrekken we onderwijsinstellingen actief.

Auteur

Albert-Jan Garama