Kick-off Digital Art Factory Assen

ASSEN

De kick-off van de Digital Art Factory (DAF) vindt plaats op 19 februari. Binnen DAF komen creatieve jongeren in de leeftijd van 13-25 jaar samen om elkaar te ontmoeten, te experimenteren en te onderzoeken, ideeën en informatie uit te wisselen en cross-overs te genereren. DAF bevindt zich op het snijvlak van kunst en digitale techniek.

Het internet en digitale techniek spelen in het leven van jongeren een steeds grotere rol. Dit heeft niet alleen invloed op hoe jongeren leren en met elkaar communiceren, maar ook op de manier waarop zij vandaag de dag bezig zijn met kunstbeoefening. Binnen DAF bepalen de jongerenzelf wat zij willen doen en hoe zij dit willen doen: een game ontwerpen, robotics, animeren, een film maken, community art, 3D printingof dansen in een eigen videoclip. Het ICO Centrum voor Kunst & Cultuur is één van de eerste kunstencentra in Nederland die deze nieuwe vorm van kunstbeoefening toepast.Ruim een jaar terug is zij gestart met een Mediaproeflab, waar kinderen onder begeleiding van geschoolde docenten konden experimenteren met mediatechnieken. Nu opent het ICO op vrijdag 19 februari 2016 in Podium Zuidhaege een Digital Art Factory. Om 16.30 wordt het lab feestelijk geopend door wethouder Maurice Hoogeveen, waarna er in het gebouw van alles te zien en te beleven valt. Het ICO is niet de enige partij in Assen die zich specialiseert in kunst en digitale techniek. Ook de Bibliotheek Assen en Garage TDI zijn bezig met de ontwikkeling van kennis- en medialabs als extra dimensie in hun aanbod. Het ICO, de Bibliotheek en Garage TDI hebben afgesproken de komende jaren samen te werken door uitwisseling van kennis, middelen en initiatieven.DAF wordt bovendien mede mogelijk gemaakt door het VSB Fonds, het Fonds voor Cultuurparticipatie en de Gemeente Assen.

Auteur

Albert-Jan Garama