Bachs Matthäus Passion klinkt in Vries

VRIES

Je zou de werken van Johann Sebastian Bach (1685-1750) kunnen beschouwen als een bergmassief dat het muzikale landschap wijd en zijd bepaalt. En in dat hooggebergte rijst een top op hoger dan de Mount Everest: de Matthäus Passion.

Het is het meest omvangrijke en meest gevarieerde werk van Bach. Daarin voegen koralen, recitatieven, koorstukken en aria’s zich tot een geheel. Ze worden opgevoerd met een dubbel koor en orkest,toonsoorten en instrumentenwisselen elkaar af om het drama van het lijden en sterven van Christusuit te drukken. Zo kan het onvoorstelbare ervaren worden. Bach schreef het passiestuk voor de vesperdienst in de Thomaskirche inLeipzig op 11 april 1727,Goede Vrijdag.Passiestukken kenden een lange traditie, ze werden in twee delen voor en na de preek uitgevoerd. De Matthäus Passion van Bach is niet alleen veel langer en grootser dan alle voorgangers componisten, het is een muziekstuk dat de gehele muziektraditie van dat moment samenvat, overtreften buiten de kerkelijke inbedding treedt.De grote kracht van dit werk schuilt in de wijze waarop gebeurtenissen en de daarmee verbonden emoties worden voorgesteld en ingekleurd. Bach beschouwde het als het beste dat hij ooit had gemaakt. Bach heeft dit werk in Leipzig drie maal uitgevoerd, de laatste keer in 1736. De opvoeringen werden in Leipzig pas hervat in 1827, door Felix Mendelssohn. Tegenwoordig wordt het overal gespeeld, ook buiten de Passietijd. Het Luthers Bach Ensemble brengt op vier locaties de Matthäus Passion waarbij de historische opvoeringspraktijk van Bach het uitgangspunt is. Twee van de vier uitvoeringen (11 en 13 maart) zijn semiscenisch, waarbij het lijdensdrama op het podium wordt nagespeeld, waarbij de zangers uit het hoofd zingen. Regisseur is deze keer Marc Pantus die tevens de Christuspartij vertolkt. Het Luthers Bach Ensemble is in 2006 opgericht en bestaat uit een orkest en twee koren. Het is een van de meest productieve Oude Muziekgezelschappen van Nederland. Donderdag 10 maart, 19.30 uur. projectkoor Dorpskerk Vries voorverkoop Boekhandel Godert Walter Groningen, Oude Ebbingestraat 53 | Boekhandel Daan Nijman Roden, Heerestraat 87 ticketshop kaarten via de website www.luthersbachensemble.nl of vanaf 10.02.16 via 06 149 22 638 (ma-wo-vr tussen 18-21 u).

Auteur

Albert-Jan Garama