Project Deurzerdiep en Anreeperdiep afgerond

ASSEN

De aanpassingen aan het Deurzerdiep en Anreeperdiep zijn afgerond. Vandaag -woensdag 10 februari- is de officiële afsluiting. Een gedegen voorbereiding met aanwonenden, betrokken partijen en onze projectpartners de gemeenten Assen en Aa en Hunze, de provincie Drenthe en Staatsbosbeheer ging er aan vooraf. Er is meer ruimte ontstaan voor water, de natuur kan zich ontwikkelen en er zijn paden voor fietsers en wandelaars. Het resultaat mag er zijn. Dat bleek ook uit de reacties na de gebiedsexcursie die vorige week voor belangstellenden werd georganiseerd.

Door het beekdal en de natuurlijke loop van beide diepen te herstellen is een natuurlijke berging ontstaan voor water. Niet alleen Assen, maar ook het stedelijke gebied verderop houdt op deze manier droge voeten ten tijde van zware regenval. Het klimaat verandert. Met dit soort projecten zorgen we dat we voorbereid zijn op de toekomst. Natuur Er is ruimte ontstaan voor water, maar ook voor natuur. De leefomstandigheden voor planten en dieren in en om de beken zijn verbeterd. De natuur kan zich hier ontwikkelen. Ook daar heeft het waterschap een opgave. Natuurlijk water, betekent hier stromend water dat schoon is en een goed milieu biedt voor alle flora en fauna die in de beek thuis hoort. Recreatie Het Deurzerdiep en Anreeperdiep ligt op de grens van de gemeenten Assen en Aa en Hunze. Voor Assen is dit gebied onderdeel van De visie Assen aan de Aa, waar recreatie een belangrijke factor is. Voor Aa en Hunze is het een prachtig aanvulling voor de Toegangspoort Deurze. Tijdens de ontwikkeling van dit project waren wandel- en fietspaden aandachtspunt. Een wandelroute in dit prachtige gebied, in de reeks van routes van het Staatsbosbeheer, wordt tijdens het officiële moment op 10 februari overhandigd aan Hendrik Oosterveld, voorzitter van het Nationaal Park Drentsche Aa.

Auteur

Albert-Jan Garama