Natuurwetenschap in de spotlight

Assen

Het Natuurwetenschappelijk Genootschap Assen bestaat sinds 1968. ,,We proberen natuurwetenschappen op een goede manier onder de aandacht te brengen”, vertelt secretaris Carla Fockens.

ASSEN - Carla Fockens is één van de zes bestuursleden. ,,Het Natuurwetenschappelijk Genootschap organiseert vijf lezingen per jaar. Dit is altijd de tweede maandag van de maand in oktober, november, januari, februari en maart.” De voordrachten worden gedaan door hoogleraren, deskundigen van bedrijven of maatschappelijke organisaties. ,,We proberen de onderwerpen van de lezingen over vijf categorieën te verdelen.” Het gaat om natuurkunde, astronomie, medisch, technisch/chemisch en een buitencategorie, legt Fockens uit. ,,We hebben bijvoorbeeld een lezing over de sterren en het heelal gehad, een onderzoeker van het KNMI praatte over El Niño.” Er zijn al diverse bekende sprekers geweest zoals Albert van den Berg en Robbert Dijkgraaf, deze laatste praatte over ‘Einsteins Droom’. Enkele andere onderwerpen die de laatste jaren aan bod zijn gekomen zijn voedselveiligheid, het klimaat, het Nederlandse gas en sensortechnologie. ,,We hebben vaak een hoogleraar die over zijn nieuwste werk vertelt.” Ideeën voor lezingen doet het bestuur van het Genootschap op verschillende manieren op. ,,Door kranten te lezen, door een eigen idee, soms hoor je of lees je iets. In het land zijn een aantal Natuurwetenschappelijke Genootschappen en wij wisselen ook programma’s uit.” Meestal komen er rond de 100 personen op de lezingen af. In totaal staan in het ledenbestand 180 huisadressen. ,,Diegenen die naar onze avonden in de grote zaal van De Hertenkamp komen zijn over het algemeen lid van de beroepsgroep of hebben een sterke interesse in het onderwerp. Iedereen die geïnteresseerd is kan komen.” De lezingen zijn éénmaal gratis toegankelijk voor niet leden. Het lidmaatschap kost 25 euro per jaar. Naast de lezingen is er één keer per jaar een excursie in de buurt naar een bedrijf of organisatie die binnen één van de categorieën past. ,,Afgelopen jaar zijn we net over de grens in Duitsland geweest. ’s Ochtends naar een klimaatcentrum, een organisatie die alles uitprobeert om zo duurzaam mogelijk te bouwen en te wonen.” Het jaar daarvoor werd onder andere de RWE kolencentrale in de Eemshaven bezocht. Zelf is Fockens al ruim dertig jaar lid van het Natuurwetenschappelijk Genootschap. Ze hospiteerde op de Christelijke Scholengemeenschap in Assen,de voorloper van de Vincent van Gogh scholengemeenschap bij de Heer Van der Belt, scheikunde docent, om haar onderwijsbevoegdheid te halen. ,,Hij nodigde mij uit om te lid te worden.” Van die uitnodiging heb ik dankbaar gebruik gemaakt. Heel veel lezingen heb ik met veel plezier gevolgd, later werd mij gevraagd of ik bestuurslid wilde worden. Voor verdere inlichtingen over het Genootschap zie: www.nwg-assen.nl. Cindy Houwen

Auteur

Albert-Jan Garama