Promotie Maaike Damen-Koedijk

ASSEN

Maaike Damen-Koedijk, opgegroeid in Aldeboarn en Heerenveen, promoveert 11 februari aan de Universiteit Twente.

Haar proefschrift EU Cohesion Policy & Accountability richt zich op de wijze waarop verantwoording wordt afgelegd (accountability) over het Cohesiebeleid in Nederland met de focus op het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Zij heeft onderzocht in hoeverre er sprake is van een situatie van ‘good accountability’ (juiste verantwoording). Maaike bezocht het Christelijk Gymnasium in Leeuwarden en het OSG Sevenwolden (met de aantekening Gymnasium) in Heerenveen. Daarna studeerde ze Bestuurskunde aan de Universiteit Twente. Haar promotieonderzoek heeft ze uitgevoerd onder begeleiding van professor Nico Groenendijk. Momenteel woont Maaike met haar gezin in Assen.

Auteur

Albert-Jan Garama