COLUMN Foekje Dijk 'In de kijker...'

ASSEN

In de kijker...

Het is dat vergrootglas, dat op iedere gebeurtenis in de samenleving wordt gelegd. Geen groter onruststoker dan dat. Een zucht, een kreun, een vermeende misstand. Alles wordt vastgelegd, becommentarieerd en uitvergroot. Dat laatste. Die uitvergroting! Natuurlijk, er zijn misstanden die niet genoeg benadrukt kunnen -en moeten- worden. Maar die strovuurtjes, die tot ongedacht grote bosbranden kunnen uitwaaieren onder het vergrootglas van de media, en onrust brengen waar juist rust zou moeten zijn. Angst voor het vreemde, het andere dat een mens (nog) niet kent, wordt al doende aangewakkerd en uitvergroot tot proporties die niet meer hanteerbaar zijn. Wat dát betreft is het van een weldadige rust en een kalmte die ingepast wordt door de kerkelijke traditie: de zo genoemde veertig dagen tijd breekt weer aan. Soberheid betrachten, gedurende zo’n zes weken even een pas op de plaats maken, stilstaan en kijken, om zo doende toe te werken naar het feest van Pasen. Een feestelijke gebeurtenis waarbij opstandigheid tegen onrecht gevierd wordt, waar opstandigheid tegen de dodelijke elementen van het leven ervaren mag worden. Maar eerst die stille periode van inkeer en kijken. Beseffen, dat datgene wat mogelijk is, er om vraagt werkelijkheid te worden. Oog krijgen voor nieuwe mogelijkheden, nieuwe gezichtspunten ontwikkelen. Ontdekken, dat het niet alleen gaat om de talenten die je hebt meegekregen, maar vooral om de keuzes die een mens met die talenten maakt. Dus: ook oefenen in onderscheid kunnen maken, wanneer het vergrootglas van de angst tot uitvergrote proporties leidt. Waarop richt een mens haar of zijn kijker? Blijft er ook ruimte voor het omgekeerde perspectief – zet maar eens een verrekijker andersom op je ogen. Wat valt er dan veel te beleven in een samenleving waar uitvergroting aan de orde van de dag is. Het omgekeerde perspectief: mooie oefening voor de komende zes weken. Foekje Dijk. Vrijzinnig Assen.

Auteur

Albert-Jan Garama