Goede beoordeling obs De Meenthe Bovensmilde

BOVENSMILDE

De onderwijsinspecteur bracht onlangs een bezoek aan openbare basisschool De Meenthe in Bovensmilde. Dit bezoek was in het kader van het reguliere toezicht dat de inspectie eens in de vier jaar uitvoert op alle scholen. Het inspectiebezoek op de Meenthe is bijzonder goed verlopen en de school is erg blij met de positieve uitkomsten van het bezoek.

De inspecteur heeft diverse onderdelen beoordeeld, waaronder het didactisch handelen van de leerkrachten in de klassen en het kwaliteitsbeleid van de school. Beide zijn als goed beoordeeld. Ook de kwaliteitsonderdelen veiligheid en schoolcultuur werden als goed beoordeeld. Op alle kwaliteitsonderdelen heeft De Meenthe daarmee voldoende en goed gescoord. Ook is met leerlingen, ouders, leerkrachten en directie gesproken. De inspecteur was bijzonder positief over de school en over de toekomstige onderwijskundige ontwikkelingen binnen de school. Zowel ouders als leerlingen die met de inspecteur in gesprek zijn geweest hebben de school positief beoordeeld. Vooral op de hoge cijfers (tussen de 8,5 en 9,5) die de kinderen voor de school gaven is de Meenthe best een beetje trots. De school had eind december en begin dit jaar al een leerlingentevredenheidsmeting gedaan onder alle leerlingen van de groepen 5 t/m 8. De resultaten hiervan gaven al een zeer positief beeld met oog op de naderende inspectie. De Meenthe werkt hard aan het vasthouden van de positieve beoordeling van de inspecteur, kinderen en ouders. Waar mogelijk blijft de school zich in nauwe samenwerking met de kinderen en de ouders verder ontwikkelen. Ook dan blijft de Meenthe in de toekomst een inspirerende school waar kinderen met en van elkaar leren in een veilige en professionele schoolcultuur.

Auteur

Albert-Jan Garama