Nieuw bestuur voor Jeugdwerk Bovensmilde

BOVENSMILDE

Per 1 februari 2016 is er een nieuw bestuur voor Stichting Jeugdwerk Bovensmilde. Arjen Warners en Jorn Hordijk nemen dan de taken over van het oude bestuur.

Arjen Warners was vanaf zijn middelbare school jaren tot en met 2013 altijd al nauw betrokken geweest bij Jeugdwerk Bovensmilde. Bij hem zit het jeugdwerk in het bloed en hij is altijd bezig om iets voor de jeugd en het dorp te organiseren. De oproep van Stichting Jeugdwerk heeft hem doen besluiten om weer op het oude nest terug te keren. Jorn Hordijk is sinds 8 jaar woonachtig in Bovensmilde. Via onder andere de Groene Stap en betrokkenheid bij de Werkgroep Bovensmilde draagt hij Bovensmilde een warm hart toe. Met name de onderlinge samenwerking en de organisatie van onder andere de Kinder Wampex en de Hel van Bovensmilde maakt dat Arjen en Jorn deze uitdaging met een goed gevoel aan gaan. Stichting Jeugdwerk wil bij de organisatie van de activiteiten en evenementen actief op zoek naar samenwerking met andere organisaties in Bovensmilde. De organisatie van bijvoorbeeld de Hel van Bovensmilde was een goed voorbeeld dat door projectmatige samenwerking andere verenigingen in Bovensmilde enthousiast zijn om activiteiten mede te helpen organiseren en daarmee veel vrijwilligers gemobiliseerd kunnen worden. Lijkt het je leuk om mee te helpen met activiteiten of de coördinatie, meld je dan aan via info@jeugdwerkbovensmilde.nl.

Auteur

Albert-Jan Garama