Debatcafé De Verdieping: wijsgeer in het wild

ASSEN

Op dinsdag 9 februari vindt in Grandcafé LIFF in Assen weer De Verdieping plaats. Van 20.00 tot 22.30

uur laten deelnemers in deze vrijplaats voor inspiratie en debat zich meenemen in een inleiding van Johan van de Gronden, alom bekend als directeur van het Wereld Natuur Fonds. Johan van de Gronden, filosoof en directeur van het Wereld Natuur Fonds, verkent met het boek Wijsgeer in het Wild (2015) het schemergebied tussen wijsbegeerte en natuurbescherming. Het boek zit vol aangrijpingspunten voor een boeiende avond. Een tocht met een taoïstisch meester voert langs heilige bergen en eeuwenoude natuurgebieden in China. Een nachtelijke sterrenhemel in de Sahara leidt ons naar Immanuel Kant en de bronnen van de westerse natuurbeweging. Van de Gronden verkent ook de waarde van de biodiversiteit voor de veelzijdigheid van levende talen. Op de achtergrond speelt aldoor de vraag naar de morele dimensie van natuurbehoud: wat hebben moraal en landschap met elkaar te maken? En als er bijna geen plukje ongerepte wildernis meer over is, wat houdt natuurbescherming dan nog in? Kortom: intrigerende beschouwingen van een filosoof over de natuur. Van de Gronden studeerde Filosofie in Leiden (1988) en besteedde zijn eerste arbeidzame jaren aan overheidsopdrachten, logistiek management en capaciteitsontwikkeling, ver van abstracte concepten. Daarbij woonde hij ondermeer in Paramaribo, Johannesburg en Kopenhagen. Daarna kwam hij terecht in de wereld van natuurbehoud. Sinds 2006 is hij algemeen directeur/CEO van het Wereld Natuurfonds. Van zijn hand verscheen in 2015 het boek “Wijsgeer in het wild”, essays over mens en natuur. De toegang bedraagt zes euro; jongeren vier euro. Opgeven kan bij deverdieping@home.nl of via de website www.deverdieping-assen.nl

Auteur

Albert-Jan Garama