700 jaar ploegen en plaggen in de Celtic fields

ASSEN

Archeoloog Dr. Stijn Arnoldussen van de Rijksuniversiteit Groningen zal 9 februari in de Open Hof te Assen een boeiende presentatie geven over prehistorische akkers en hun bewoners.

Stijn Arnoldussen graaft al een aantal jaren kijkgaten in Celtic fields. Zo ook in het Dwingelderveld. Het zijn veldjes die door opgeworpen walletjes omringd worden. Vooral op luchtfoto’s zijn zij heel goed herkenbaar. De akkertjes, komen voor vanaf de Midden Bronstijd, circa 3300 jaar geleden. Zij werden tot aan het begin van de jaartelling gebruikt. Op de akkertjes werden gerst, gewone tarwe, broodtarwe, vlas en mogelijk nog meer soorten gewassen verbouwd. Stijn Arnoldussen probeert te achterhalen wanneer en hoe de omwalde akkers van soms meerdere tientallen hectares in oppervlak beslaan, zijn ontstaan, waar en hoe de mensen van toen leefden en woonden. Ondanks de belangrijke ontdekkingen die zijn gedaan, is er volgens de onderzoekers nog genoeg te leren. We weten nu de ouderdom van enkele wallen uit twee Celtic fields, maar hoe precies de agrarische gebruikswijze was en wat er in Celtic fields in andere delen van Nederland gebeurd, is nog steeds niet bekend. Al met al een boeiend onderwerp. Nadere inlichtingen bij Marian Hulscher, organisatie lezingen DPV, 050-5346826 of middels info@dpv.nu

Auteur

Albert-Jan Garama